Virtuaalne kirjanduse kogumik

Tartu Ülikooli geoloogia lõputööd

TÜ ÖMI geoloogia osakond

Kogumiku artiklid

338 tulemust
Viru seeria kivimite magnetiline vastuvõtlikkus Viki, Valga (10) ja Tartu (453) puursüdamikes [juhendaja: J. Plado]
Kalberg, A.-L.
Aasta: 2006 | Leheküljed: 1-49 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Kaali raudmeteoriidi petrograafiline ja geokeemiline kirjeldus [juhendaja: Timmu Kreitsmann]
Martin, I. A.
Aasta: 2019 | Leheküljed: 1-32 | diplomitöö / bakalaureusetöö
PDF
Long-term diagenetic transformation and carbon sequestration potential of Ca-rich oil shale ash waste deposit sediment
Leben, K.
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis
Aasta: 2021 | Leheküljed: 1-117 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Application of carbon isotope and rare earth elements as recorders of environmental conditions in the aftermath of the Paleoproterozoic Lomagundi-Jatuli Event
Kreitsmann, T.
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis
Aasta: 2020 | Köide: 45 | Leheküljed: 1-163 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Holocene relative shore-level changes and geoarchaeology of the prehistoric sites in western Estonia
Nirgi, T.
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis
Aasta: 2020 | Köide: 46 | Leheküljed: 1-161 | raamat (tervik)
URL
Stable isotope and fluid inclusion evidence of multistage fluidal activity in Baltic paleobasin: Silurian carbonate sequence in Kalana, Estonia
Gaškov, M.
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis
Aasta: 2017 | Köide: 42 | Leheküljed: 1-103 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Geopolymeric potential of the Estonian oil shale processing waste
Paiste, P.
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis
Aasta: 2017 | Köide: 41 | Leheküljed: 1-125 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Vormsi põhjaranniku aluspõhja geoloogiast. Juhendajad: T. Meidla & T. Ani
Kartau, M.
Aasta: 2018 | Leheküljed: 1-31 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Arumetsa savilasundi geoloogiline ehitus ja genees. Juhendaja: Kirsimäe, K., Rattas, M.
Tänavsuu, K.
Aasta: 2002 | Leheküljed: 1-41 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Baltikumi Siluri ostrakoodistandard ja tema kasutus. Juhendja: Rubel, M.
Sibul, I.
Aasta: 2002 | Leheküljed: 1-23 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Muutused Ohesaare mikrofaunakoosluses [Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, O. Tinn]
Malkki, M.
bakalaureusetöö
Aasta: 2002 | Leheküljed: 1-41 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Catalogus of Genus and Species of Paleozoic Stromatoporata
Bogoyavlenskaya, О. V., Khromych, V. G.
Bulletin (Australia. Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics)
Aasta: 1985 | Köide: 545 | Leheküljed: 1-103 | raamat (tervik)
PDF
Kalana lagerstätte makrofauna analüüs [Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, M. Pärtel, O. Tinn]
Guitor, S.
Aasta: 2016 | Leheküljed: 1-34 | diplomitöö / bakalaureusetöö
URL
Meresetete levikust ja koostisest Küdema lahes [Diplomitöö. Juhendajad: Kaarel Orviku, V. Kalm]
Mäss, E.
Aasta: 1986 | Leheküljed: 1-41 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Saarde kihistu litoloogiast Edela-Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: R. Einasto]
Ploom, K.
Aasta: 1986 | Leheküljed: 1-54 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja kaitse Matsalu lahe lõunarannikul [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]
Heinsalu, R.
Aasta: 1986 | Leheküljed: 1-94 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Balti jääpaisjärve setete litoloogiast Läänemere keskosas [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, R. Karukäpp]
Heinsalu, A.
Aasta: 1986 | Leheküljed: 1-64 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Nõrkade savipinnaste konsolidatsioonimooduli määramine teimimisel [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]
Haamer, R.
Aasta: 1986 | Leheküljed: 1-35 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Loksa ümbruse viirsavidest [Diplomitöö. Juhendajad: R. Karukäpp, V. Kalm]
Vassiljev, J.
Aasta: 1985 | Leheküljed: 1-74 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Vaia kandevõime moreenpinnases [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]
Tamm, T.
Aasta: 1985 | Leheküljed: 1-61 | diplomitöö / bakalaureusetöö
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.