Virtuaalne kirjanduse kogumik

Eesti Geoloogia Seltsi väljaanded

Hints, O.

Abstrakt

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) on mittetulundusühinguna registreeritud organisatsioon, mis ühendab Eesti geoloogiaasutuste töötajaid ja teisi geoloogia arengusse aktiivselt suhtuvaid inimesi. Seltsi tegevuste hulka kuulub geoloogiliste teadmiste ning keskkonnateadliku mõtteviisi populariseerimine, Eesti maapõue uurimise, kaitse ja maavarade kasutamise poliitika mõjutamine ning liikmeskonna ja avalikkuse informeerimine. Selleks on Eesti Geoloogia Selts kirjastanud mitmesuguseid trükiseid, mille hulka kuulub aperioodilise seeriana Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, Eesti geoloogia biograafiline teatmik ning mitmesugused kogumikud ja ekskursioonijuhid.

Kogumiku artiklid

22 tulemust
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 10/24. Kliimast, geoloogiast, ringmajandusest ja ajaloost
Aaloe, A., Amon, L., Hints, O. (ed.)
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Aasta: 2024 | Köide: 10 | Leheküljed: 1-162 | raamat (tervik)
PDF
Põhja-Eesti klint UNESCO maailmapärandi ja geopargina: edasiste võimaluste analüüs [Aruanne koos lisadega]
Täht-Kok, K., Ainsaar, A., Hints, O., Soesoo, A., Suuroja, K., Tuuling, I.
Aasta: 2008 | Leheküljed: 1-136 | aruanne
PDF
Eesti geoloogia biograafiline teatmik
Aaloe, Aasa
Aasta: 1995 | Leheküljed: 1-145 | raamat (tervik)
Eesti geoloogia biograafiline teatmik
Aaloe, Aasa
Aasta: 2016 | Leheküljed: 1-287 | raamat (tervik)
PDF
Puurija käsiraamat
Kildjer, P. (koost)
Aasta: 2017 | raamat (tervik)
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 9/15. Vaadates tagasi käidud teele
Põldvere, Anne (koost), Pirrus, E., Aaloe, A. (toim)
Aasta: 2015 | Leheküljed: 1-71 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 8/09. Võrtsjärv geoloogide vaateväljas
Põldvere, Anne (koost), Pirrus, E. (toim)
Aasta: 2009 | Leheküljed: 1-59 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 7/06. Geoloogiatöö muutuvas ajas
Põldvere, Anne (koost), Pirrus, E. (toim)
Aasta: 2006 | Leheküljed: 1-44 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 6/02. Tektoonika ja keskkond
Pirrus, E. (toim)
Aasta: 2002 | Leheküljed: 1-69 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 5/00. Sajandist sajandisse
Pirrus, E. (koost)
Aasta: 2000 | Leheküljed: 1-40 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 3/97
Pirrus, E., Luuk, M. (toim)
Aasta: 1998 | Köide: 3 | Leheküljed: 1-29 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 2/96. Soome lahe geoloogiast
Pirrus, E., Luuk, M. (toim)
Aasta: 1997 | Leheküljed: 1-71 | raamat (tervik)
PDF
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 1/95
Klein, V., Rattas, M. (toim)
Aasta: 1995 | Leheküljed: 1-40 | raamat (tervik)
PDF
Eesti šelfi geoloogia
Lutt, J., Raukas, A. (eds)
Aasta: 1993 | Leheküljed: 1-178 | raamat (tervik)
Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht
Plado, J., Puura, I. (toim)
Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 2003 | Leheküljed: 1-120 | raamat (tervik)
Liivimaa geoloogia
Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (toim)
Aasta: 1995 | Leheküljed: 1-194 | raamat (tervik)
Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht
Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (toim)
Aasta: 1995 | Leheküljed: 1-45 | raamat (tervik)
Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid
Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (toim)
Aasta: 1991 | Leheküljed: 1-100 | raamat (tervik)
PDF
Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht
Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (toim)
Aasta: 1991 | Leheküljed: 1-81 | raamat (tervik)
PDF
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.