Virtuaalne kirjanduse kogumik

Eesti seismoloogia-alased trükised

Soosalu, H.

Abstrakt

Seismoloogia kirjanduse kogumikku on koondatud tükised jm väljaanded, kus on käsitletud Eesti maavärinaid jt Eestis tuvastatud seismilisi sündmusi.

Kogumiku artiklid

44 tulemust
Recent Intraplate Seismicity in Estonia, East European Platform
Soosalu, H., Uski, M., Komminaho, K., Veski, A.
Seismological Research Letters
Aasta: 2022 | Köide: 93 | Leheküljed: 1800-1811 | artikkel ajakirjas
DOI
Lõhketööde seismiline seire
Soosalu, H., Anepaio, A.
Eesti maapõu
Aasta: 2012 | Leheküljed: 54-63 | artikkel kogumikus
Prof. G. V. Levitski (1852-1918) and Yuryev (Tartu) Seismological Station in 1896-1912
Heinloo, O.
Proceedings of the Workshop: Historical Seismic Instruments and Documents : a Heritage of Great Scientific and Cultural Value, May 16 to 18th, 1995, Walferdange (Grand Duchy of Luxembourg)
Aasta: 1997 | Leheküljed: 135- | artikkel kogumikus
Seismographs constructed after prince B. Galitzin and prof. J. Wilip
Heinloo, O.
Modern methods of processing and interpretation of seismological data. Materials from International seismological school dedicated to 100-annivesary foundation of seismic stations “Pulkovo” and “Ekaterinburg” Petergof, October 2–6, 2006
Aasta: 2006 | Leheküljed: 145-156 | artikkel kogumikus
The Osmussaar Earthquake on October 25, 1976: Macroseismics, Seismotectonics, an source Mechanism
Nikonov, A. A.
Fizika Zemli
Aasta: 2002 | Leheküljed: 74-88 | artikkel ajakirjas
Lõhkamise seismiline mõju põlevkivi kaevandamisel
Tomberg, T., Toomik, A.
60 aastat mäeinseneride õpetamist Eestis : aastapäevakonverentsi [19. novembril 1998] ettekannete teesid ja artiklid
Aasta: 1998 | Leheküljed: 33-38 | artikkel kogumikus
Kaevandusvaringute avastamine Eesti põlevkivimaardlas seismiliste sündmuste abil
Otsmaa, M., Soosalu, H., Valgma, I., Pastarus, J.-R.
Kaevandamine ja keskkond
Aasta: 2012 | Leheküljed: 157-163 | artikkel kogumikus
URL
Risk assessment of seismic impact on the roof and pillars stability in Estonian underground
Sabanov, S., Pastarus, J., Nikitin, O., Väli, E.
Estonian Journal of Engineering
Aasta: 2008 | Köide: 57 | Leheküljed: 325-333 | artikkel ajakirjas
DOI
Kuidas puudutab seismoloogia kaevandamist?
Soosalu, H., Valgma, I.
Mäenduse maine
Aasta: 2009 | Leheküljed: 80-87 | artikkel kogumikus
Mine Blasts in the Aru-Lõuna Limestone Quarry - a Multidiciplinary Study Using Seismology and Mining Engineering
Ring, M., Noška, M., Soosalu, H., Valgma, I., Iskül, R.
Proceedings of the13th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II". Pärnu 2013
Aasta: 2013 | Leheküljed: 272-275 | artikkel kogumikus
Seismoloogilistest töödest Eestis
Frisch, K.
Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded
Aasta: 1932 | Leheküljed: 65-67 | artikkel ajakirjas
Kaliningrad earthquakes, Sept 21, 2004: macroseismic effects in Estonia
Vall, T., Kalle, A., Talts, K., Veske, A., Kestlane, Ü., Heinloo, O., Puura, V.
The Kaliningrad eartquake September 21, 2004. Workshop materials
Aasta: 2005 | Leheküljed: 39-43 | abstrakt
Is the Baltic-Bothnian Belt of crustal weakness seismoactive?
Puura, V., Floden, T., Mokrik, R.
The Kaliningrad eartquake September 21, 2004. Workshop materials
Aasta: 2005 | Leheküljed: 32-34 | abstrakt
The September 21, 2004, earthquakes of Kaliningrad region on Vasula seismic station recordings
Heinloo, O.
The Kaliningrad eartquake September 21, 2004. Workshop materials
Aasta: 2005 | Leheküljed: 14-16 | abstrakt
Felt reports at large distances of the earthquakes in non-seismic Kaliningrad inwest Russia
Gregersen, S., Mäntyniemi, P., Nikonov, A. A., Aptikaev, F. F., Aleshin, A. S., Assinovskaya, B. A., Pogrebchenko, V. V., Guterch, B., Nikulin, V., Pacesa, R., Wahlström, R., Schweitzer, J., Kulhanek, O., Holmquist, C., Heinloo, O., Puura, V.
The Kaliningrad eartquake September 21, 2004. Workshop materials
Aasta: 2005 | Leheküljed: 11-12 | abstrakt
Eesti sai seismoloogi Soomest!
Arusoo, H.
Loodusesõber
Aasta: 2008 | artikkel ajakirjas
URL
Seismic properties of soil in the Eastern Baltiс Sea Region based on the horizontal to vertical spectral ratio method
Nikulins, V.
Estonian Journal of Earth Sciences
Aasta: 2017 | Köide: 66 | Leheküljed: 109-117 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
Seismilised koristustalgud - teeme ära!
Soosalu, H., Uski, M., Oinonen, K., Lund, B.
XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid
Aasta: 2016 | Leheküljed: 19-19 | abstrakt
Põlevkivimaa lõhkamised seismilise seire vaatepunktist
Soosalu, H.
XVI aprillikonverentsi "Põlevkivimaa - probleemid ja tulevik" teesid
Aasta: 2008 | Leheküljed: 32-33 | abstrakt
Seismiline seire
Heinloo, O., Heinloo, A.
Eesti keskkonnaseire 2004-2006
Aasta: 2008 | Leheküljed: 107-108 | artikkel kogumikus
URL
Blasting parameters and seismic data - a background study
Ring, M., Soosalu, H., Nikulins, V.
12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012
Aasta: 2012 | Leheküljed: 176-178 | abstrakt
Detection of mine collaps with seismic methods - a case study from Estonia
Soosalu, H., Valgma, I.
International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, 8-11 June 2009
Aasta: 2009 | Leheküljed: 101-102 | abstrakt
Detection of Mine Collapses with Seismic Methods in the Estonian Oil Shale Mining Area
Otsmaa, M., Soosalu, H., Valgma, I.
12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012
Aasta: 2012 | Leheküljed: 171-172 | abstrakt
Blasting of overburden rock in Estonian oil shale open casts - A multidiciplinary study using seismology and mining engineering
Soosalu, H., Ring, M., Noška, M., Iskül, R., Valgma, I.
International Oil Shale Symposium Tallinn, Estonia, 10.-13.06.2013
Aasta: 2013 | Leheküljed: 60-60 | abstrakt
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.