Teavikud

19 tulemust
Gubki
Popov, L.
Aasta: 1989 | Leheküljed: 96-96 | raamat (tervik)
Püriidi konkretsioonid pakerordi lademe argilliitides [Diplomitöö. Juhendaja: A. Loog]
Eskel, J.
Aasta: 1972 | Leheküljed: 1-69 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Pakerordi lademe (A2-3) geoloogiast Jägala-Kolga vahelisel alal [Diplomitöö. Juhendaja: A. Rõõmusoks]
Raudsep, R.
Aasta: 1965 | Leheküljed: 1-169 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Pakerordi lademe vööline liigestus ja korrelatsioon
Puura, I.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 28-30 | abstrakt
URL
The Pakerort Stage: current boundary concepts and biostratigraphic studies in the stratotype area
Puura, I., Viira, V.
The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide
Aasta: 1996 | Leheküljed: 53-54 | abstrakt
Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusel
Loog, A.
VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid
Aasta: 1964 | Leheküljed: 82-84 | abstrakt
URL
Pakerort Stage
Heinsalu, H., Viira, V.
Geology and Mineral Resources of Estonia
Aasta: 1997 | Leheküljed: 52-58 | artikkel kogumikus
The Pakerort Stage: definition and subdivision
Puura, I., Viira, V.
The Fourth Baltic stratigraphical conference
Aasta: 1999 | Leheküljed: 86-87 | abstrakt
Dependence of the distribution of phosphorites of the Pakerort Stage from the facial types of deposits enclosing them
Jõgi, S., Stumbur, H.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1968 | Köide: 17 | Leheküljed: 431-432 | artikkel ajakirjas
Part V, Second Revision, Chapter 18: Order Graptoloidea and Family Anisograptidae: Introduction, Morphology, and Systematic Descriptions
Maletz, J., Toro, B. A., Zhang, Y.
Treatise Online 85
Aasta: 2017 | Leheküljed: 1-14 | artikkel kogumikus
DOI
On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop
Loog, A.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised
Töid geoloogia alalt, V
Aasta: 1968 | Köide: 221 | Leheküljed: 49-74 | artikkel ajakirjas
PDF
K stratigrafii otloženij meždu sinimi glinami i pakerortskimi sloâmi severnoj časti Sovetskoj Pribaltiki
Davydova, T. N.
Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya
Aasta: 1964 | Leheküljed: 37-50 | artikkel ajakirjas
Stratigrafiâ ordovikskih otloženij Russkoj platformy
Alichova, T. N.
Aasta: 1960 | Leheküljed: 1-76 | raamat (tervik)
On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Loog, A., Kivimägi, E.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1968 | Köide: 17 | Leheküljed: 374-385 | artikkel ajakirjas
Lithostratigraphy of the Pakerort Formation in Estonia based on the outcrop data
Müürisepp, K.
ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused V
Aasta: 1960 | Köide: V | Leheküljed: 37-44 | artikkel ajakirjas
Käsnaläätsedest pakerordi lademes
Müürisepp, K.
Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat
Aasta: 1964 | Köide: 56 | Leheküljed: 17-24 | artikkel kogumikus
Lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Müürisepp, K.
Abstracts of the scientific session dedicated to the 50th anniversary of death of the Academician F. Schmidt
Aasta: 1958 | Leheküljed: 28-30 | artikkel kogumikus
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.