Teavikud

57 tulemust
Karst Pandivere kõrgustikul
Heinsalu, Ü.
Aasta: 1963 | Leheküljed: 1-309 | käsikiri
Pandivere kõrgustiku kaguosa maastikest ja nende ümberkujundamisest
Kildema, K.
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966
Aasta: 1968 | Leheküljed: 5-26 | artikkel kogumikus
URL
Pandivere kirdeosa lämmastikureostus [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]
Andresmaa, E.
Aasta: 1992 | Leheküljed: 1-81 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Pandivere kõrgustiku lõunaosa hüdrogeoloogilised tingimused [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]
Eek, K.
Aasta: 1989 | Leheküljed: 1-87 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Harakteristika stoka i vodnyj balans rek vozvyšennosti Pandivere (Èstonskaâ SSR)
Eipre, T.
Vliânie orošeniâ i melioracii na stok
Aasta: 1973 | Leheküljed: 50-55 | artikkel kogumikus
Vodnye resursy zakarstovannoj Pandivereskoj vozvyšennosti Èstonii
Eipre, T.
IX Respublikanskaâ gidrometeorologičeskaâ konferenciâ. Regional'nye issledovaniâ gidrometeorologičeskogo režima i voprosy obsluživaniâ narodnogo hozâjstva (Panevežis, 3-4 okt. 1979 g.). Tezisy dokladov
Aasta: 1979 | Leheküljed: 125-125 | abstrakt
Režim stoka zakarstovannyh rek, stekaûŝih s Pandivereskoj vozvyšennosti
Eipre, T. F.
Tezisy dokladov nauč. konf. po problemam vnutrennih vod Karelii i Pribaltiki i ih hozâjstvennoe ispol'zovanie
Aasta: 1962 | Leheküljed: 111-112 | abstrakt
Pandivere kõrgustiku veeressursside kaitsest
Põldemaa, M.
Keskkonnakaitse. Informatsiooniseeria
Aasta: 1990 | Leheküljed: 1-5 | artikkel ajakirjas
Millest räägivad Pandivere kaevud?
Anonymous
Eesti Loodus
Aasta: 1987 | Leheküljed: 290-292 | artikkel ajakirjas
URL
Karst ja vooluveestik Pandivere kõrgustikul
Heinsalu, Ü.
Keskkonnakaitse. Informatsiooniseeria
Aasta: 1990 | Leheküljed: 5-11 | artikkel ajakirjas
Pandivere - Eesti suurim veetorn
Suuroja, K.
Loodusesõber
Aasta: 2013 | Leheküljed: 37-39 | artikkel ajakirjas
URL
Vormsi lademe litoloogiast Pandivere kõrgustikul [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]
Voika, H.
Aasta: 1984 | Leheküljed: 1-43 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Hüdrogeoloogilised tehistingimused Pandivere kõrgustiku võlvil [Diplomitöö. Juhendaja H. Kink]
Halliste, A.
Aasta: 1981 | Leheküljed: 1-50 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Põllumajanduse mõju põhjaveele Pandivere kõrgustikul (Rakvere rajoon) [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]
Lindla, K.
Aasta: 1976 | Leheküljed: 1-76 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Pandivere kõrgustiku karst
Mets, R.
Aasta: 1957 | Leheküljed: 1-81 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Loobu jõe sünnipaigas
Heinsalu, Ü.
Horisont
Aasta: 1986 | Leheküljed: 28-29 | artikkel ajakirjas
URL
Tectonic structure and glacial morphogenesis of Pandivere Upland
Karukäpp, R., Tavast, E.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология
Aasta: 1985 | Köide: 34 | Leheküljed: 22-29 | artikkel ajakirjas
Väike järvedemaa Pandivere kõrgustiku jalamil
Maran, H.
Eesti Loodus
Aasta: 2006 | Leheküljed: 38-41 | artikkel ajakirjas
URL
Järvamaa põhjavee kaitse: Pandivere - huvitav veemajanduspiirkond
Aun, M.
XXVII Eesti looduseuurijate päev. Järvamaa loodus. 26.-27. juuni 2004 Türi
Aasta: 2004 | Leheküljed: 45-49 | artikkel kogumikus
Veeressursside seisundist Pandivere kõrgustikul
Kink, H.
XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded
Aasta: 1982 | Leheküljed: 27-29 | abstrakt
URL
Siluri karbonaatkivimitest Pandivere kõrgustiku läänenõlval
Jürgenson, E.
XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded
Aasta: 1982 | Leheküljed: 10-13 | abstrakt
URL
The Regime and Resources of the Karst Waters of the Pandivere Upland and the Possibilities for their Use
Eipre, T. F.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised
Aasta: 1982 | Köide: 614 | Leheküljed: 91-96 | artikkel ajakirjas
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.