Teavikud

39 tulemust
Lipstu nõmm
Aasamaa, H.
Looduskaitse I
Aasta: 1937 | Köide: I | Leheküljed: 140-144 | artikkel kogumikus
Siluri tormisetted Raikküla ea rannameres Kalanas (juh. Ainsaar, L.)
Laan, M.
Aasta: 2013 | Leheküljed: 1-46 | magistritöö
Raikküla lade Sulus [Diplomitöö. Juhendaja: R. Einasto]
Kattel, P.
Aasta: 1993 | Leheküljed: 1-59 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Mikropetrographische Untersuchungen über die Raiküla-Stufe. Auhinnatöö Tartu Ülikoolis
Rosenstein, E.
Aasta: 1932 | Leheküljed: 1-150, 18 tahvlit | käsikiri
Locality 6:4. Sepise
Nestor, H.
Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook
Aasta: 1990 | Leheküljed: 167-168 | artikkel kogumikus
Kalana lagerstätte makrofauna analüüs [Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, M. Pärtel, O. Tinn]
Guitor, S.
Aasta: 2016 | Leheküljed: 1-34 | diplomitöö / bakalaureusetöö
URL
Ränimoodustised Raikküla lademe karbonaatsetes kivimites Eestis [Diplomitöö.]
Haas, A.
Aasta: 1973 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Raikküla lademe litoloogiast Saaremaal ja Põhja-Kuramaal [Diplomitöö. Juhendaja: H. Nestor]
Einmann, A.
Aasta: 1971 | Leheküljed: 1-78 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Raikküla lademe geoloogiast Ida-Eestis
Miidel, A.
Aasta: 1957 | Leheküljed: 1-90 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Raikküla lademe litoloogiast Lääne-Eestis
Siitam, A.
Aasta: 1956 | Leheküljed: 1-120 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Raikküla lademe geoloogia Lääne-Eestis
Oraspõld, A.
Aasta: 1950 | Leheküljed: 1-107 | diplomitöö / bakalaureusetöö
A strange case of two fishes: enigmatic disappearance of bone tissue or an originally unossified osteostracan
Tinn, O., Lang, L., Märss, T., Kirsimäe, K.
The Palaeontological Association 62nd Annual Meeting 14th–17th December 2018 University of Bristol
Aasta: 2018 | Leheküljed: 59-59 | abstrakt
URL
A strange case of two fishes: enigmatic disappearance of bone tissue or an originally unossified osteostracan
Tinn, O., Lang, L., Märss, T., Kirsimäe, K.
5th International Palaeontological Congress. Abstract Book. July 9-13, 2018
Aasta: 2018 | Leheküljed: 858-858 | abstrakt
URL
26. peatus. Varbola linnus
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 70-70 | artikkel ajakirjas
URL
24. peatus. Orgita paemurd
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 67-68 | artikkel ajakirjas
URL
21. peatus. Kullamaa vana paemurd
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 64-64 | artikkel ajakirjas
URL
Silurian chitinozoans
Nestor, V.
Geology and Mineral Resources of Estonia
Aasta: 1997 | Leheküljed: 212-213 | artikkel kogumikus
Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena
Jürgenson, E.
Geoloogiline kogumik
Aasta: 1961 | Leheküljed: 26-35 | artikkel kogumikus
Raikküla lade Tamsalu-Paide vahelisel alal
Rosenstein, E.
Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused
Aasta: 1941 | Köide: 63 | Leheküljed: 1-10 | artikkel ajakirjas
Ûžnyj sklon Baltijskogo ŝita (Severnaâ Pribaltika. Èstoniâ)
Aaloe, Ago
Stratigrafiâ SSSR. Silurijskaâ sistema
Aasta: 1965 | Leheküljed: 42-59 | artikkel kogumikus
URL
Silurian
Nestor, H.
Geology and Mineral Resources of Estonia
Aasta: 1997 | Leheküljed: 89-106 | artikkel kogumikus
The earliest osteostracan Kalanaspis delectabilis gen. et sp. nov. from the mid-Aeronian (mid-Llandovery, lower Silurian) of Estonia
Tinn, O., Märss, T.
Journal of Vertebrate Paleontology
Aasta: 2018 | Köide: 38 | Leheküljed: e1425212 | artikkel ajakirjas
DOI URL
Mõistatuslikud kihilisuserikked Ungru paes
Einasto, R., Kestlane, Ü.
Meri. Schola Geologica XII
Aasta: 2016 | Leheküljed: 47-50 | artikkel kogumikus
URL
Ungru paas. Kivistunud kaaneliiv Vara-Siuri Raikküla ea taanduva mere lainemurrust
Einasto, R., Sarv, Aat
Horisont
Aasta: 2015 | Leheküljed: 16-17 | artikkel ajakirjas
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.