Teavikud

457 tulemust
Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad
Hints, R.
Kuhu rändab Eesti geoloogia? Aprillikonverents 2023
Aasta: 2023 | Leheküljed: 20 | artikkel kogumikus
Methanogenesis and metal leaching on anaerobic decomposition of graptolite argillite
Menert, A., Korb, T., Orupõld, K., Teemusk, A., Sepp, H., Mander, Ü., Ilmjärv, T., Truu, J., Paiste, P., Kirsimäe, K., Menert, T., Kamenev, I., Heinaru, E., Heinaru, A., Kulli, S. S., Kivisaar, M.
Environmental Technology & Innovation
Aasta: 2023 | Köide: 31 | Leheküljed: 103139 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
The development of dark shales from the middle and late Cambrian to early Ordovician on the East European Platform – with focus on Gotland
Hagenfeldt, S. E., Palmlöv, E., Amantov, A., Hagström, J., Ghalayini, R., Liljedahl, T.
GFF
Aasta: 2023 | Leheküljed: 1-20 | artikkel ajakirjas
DOI
Trace element signatures in Early Ordovician phosphorites and black shales from the Baltic Palaeobasin: sulfidic facies control of the P cycle
Hints, R., Graul, S., Kallaste, T, Ndiaye, M., Pajusaar, S.
Second Annual Meeting of IGCP 735. October 19-20, 2022. Rocks and the Rise of Ordovician Life. Abstract Book
Aasta: 2022 | Leheküljed: 36-36 | abstrakt
PDF
Graptolite reflectance and thermal maturity of Lower and Middle Ordovician shales from Scania, Sweden
Goodarzi, F., Stasiuk, L. D., Lindholm, K.
GFF
Aasta: 1988 | Köide: 110 | Leheküljed: 225-236 | artikkel ajakirjas
DOI
URL
URL
Aruanne mustade kiltade formatsiooni potentsiaalsest maagisisaldusest ja ainelisest koostisest Põhja-Eestis
Petersell, V., Põldvere, A., Petersell, E., Klein, V.
Aasta: 1982 | aruanne
URL
Eeliseloomustus Toolse maardla (ENSV) diktüoneemakilda kompleksse ümbertöötamise protsessist ja selle tehnilis-majanduslikust hinnangust
Kitsnik, A., Ahelik, V., Uuesoo, R., Polonski, A., Timofejeva, N., Lindaru, E., Palvadre, R., Koch, R., Pärn, A., Vaide, M.
Aasta: 1977 | aruanne
URL
URL
URL
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.