Teavikud

33 tulemust
Tipy dolomitovyh porod i ih genezis
Strahhov, N. M. (toim)
Aasta: 1956 | Leheküljed: 1-378 | raamat (tervik)
URL
Dolomiidistumise uurimine seoses kompleksse karbonaattoorme, fosforiidi- ja põlevkivimaardlate hinnanguga 1973.-1977. a
Vingisaar, P., Taalmann, V., Kiipli, T., Gulova, H., Murnikova, T.
Aasta: 1977 | aruanne
URL
Authigenic feldspars and cherts resulting from dolomitization of illitic limestones; a hypothesis
Swett, K.
Journal of Sedimentary Petrology
Aasta: 1968 | Köide: 38 | Leheküljed: 128 - 135 | artikkel ajakirjas
DOI
Variability of dolomitization styles in the Northern part of the Baltic Palaeozoic sedimentary basin
Shogenova, A., Kleesment, A., Teedumäe, A.
32nd International Geological Congress, Florence, August 20-28, 2004, Italy. Scientific Sessions: abstracts (part 1)
Aasta: 2004 | Leheküljed: 830-830 | abstrakt
Petrophysical diversity caused by dolomitization and leaching in fracture zones of lower Paleozoic carbonate rocks, North Estonia
Shogenova, A., Puura, V.
2nd Nordic Symposium on Petrophysics and Reservoir Modelling
Aasta: 1996 | abstrakt
Lubjakivide dolomiidistumisest Uhaku, Lasnamäe ja Aseri lademes [Diplomitöö. Juhendaja: P. Vingisaar]
Kiipli, T.
Aasta: 1975 | Leheküljed: 1-49 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Effect of dolomitization on petrophysical properties of Estonian Early Palaeozoic carbonate rocks
Shogenova, A., Puura, V.
4th Nordic Symposium on Petrophysics, Nordisk Energi Forskningsprogram, Saghellinga, Norway
Aasta: 1998 | Leheküljed: 71-75 | abstrakt
Physical properties of carbonate rocks in the fracture and dolomitization zone (North Estonia)
Shogenova, A., Tuuling, I.
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology
Aasta: 1990 | Köide: 39 | Leheküljed: 41-49 | artikkel ajakirjas
Regional metasomatic dolomitization associated with tectonic disturbances in lower Paleozoic deposits of the Northern Baltic region
Pichugin, M., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K.
International Geology Review
Aasta: 1977 | Köide: 19 | Leheküljed: 903-912 | artikkel ajakirjas
DOI
The influence of dolomitization on the magnetic properties of early Palaeozoic carbonate rocks in Estonia
Shogenova, A.
Geological Society, London, Special Publications
Palaeomagnetism and Diagenesis in Sediments
Aasta: 1999 | Köide: 151 | Leheküljed: 167-180 | artikkel kogumikus
DOI
Petrophysical changes caused by dolomitization and leaching in fracture zones in lower Paleozoic carbonate rocks, North Estonia
Shogenova, A., Puura, V.
Research in Petroleum Technology. Second Nordic Symposium on Petrophysics, Fractured Reservoirs
Aasta: 1997 | Leheküljed: 155-185 | artikkel kogumikus
Dolomitization of Estonian Lower-Silurian rocks
Pani, T.
"Sediment 2002", 17. Sedimentologen-Treffen, May 29-31, Frankfurt a. M.-Darmstadt. Kurzfassungen und Programm
Aasta: 2002 | Leheküljed: 156-157 | abstrakt
Regional'nye proâvleniâ metasomatičeskoj dolomitizacii v svâzi s tektoničeskimi narušeniâmi v nižnepaleozojskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki
Pichugin, M. S., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K.
Sovetskaya geologiya
Aasta: 1976 | Leheküljed: 78-90 | artikkel ajakirjas
Die Dolomitisierung der karbonatischen Gesteine als paläogeographisch-paläotektonisches Kriterium
Mägi, S.
Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen
Aasta: 1976 | Leheküljed: 37-43 | artikkel kogumikus
Secondary alteration of rocks
Jürgenson, E.
The Silurian of Estonia
Aasta: 1970 | Leheküljed: 96-101 | artikkel kogumikus
Dolomitizaciâ karboatnyh porod Èstonii
Vingisaar, P., Kiipli, T., Taalmann, V.
Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii
Aasta: 1977 | Leheküljed: 20-21 | abstrakt
Makroskopičeskie različiâ pervičnyh i vtoričnyh dolomitov silura Èstonii
Einasto, R.
Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii
Aasta: 1977 | Leheküljed: 17-19 | abstrakt
Rezul'taty rentgenodifraktometričeskogo issledovaniâ dolomitizirovannyh karboatnyh porod paleozoâ Èstonii
Vingisaar, P., Utsal, K.
Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii
Aasta: 1977 | Leheküljed: 12-14 | abstrakt
Geohimičeskie osobennosti dolomitizirovannyh karboatnyh porod Èstonii
Taalmann, V., Vingisaar, P., Kiipli, T.
Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii
Aasta: 1977 | Leheküljed: 8-9 | abstrakt
Eesti Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni dolomiitsete kivimite koostise ja omaduste variatsioonid
Šogenova, A., Einasto, R., Kleesment, A., Teedumäe, A., Jõeleht, A.
Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 2003 | Leheküljed: 80-83 | artikkel kogumikus
Dolomitization problems of the Upper Devonian carbonate deposits, eastern Latvia and south-eastern Estonia
Mikelsone, M., Stinkulis, G.
10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide
Aasta: 2017 | Leheküljed: 58-59 | abstrakt
Survey of the dolomitization of the Lower Palaeozoic carbonate rocks of Estonia
Vingisaar, P., Taalmann, V.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1974 | Köide: 23 | Leheküljed: 235-243 | artikkel ajakirjas
Störungen im Brennschiefergebiet Estlands
Reinwald, I.
Tehnika Ajakiri
Aasta: 1935 | Leheküljed: 161-165 | artikkel ajakirjas
Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten
Kupffer, A.
Aasta: 1870 | Leheküljed: 1-128 | raamat (tervik)
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.