Teavikud

25 tulemust
Eesti glaukoniitliivakivi K-termoväetise toormena
Puhke, M.-H.
Aasta: 2018 | magistritöö
URL
Glaukoniitliiva kasutamisest veepehmendamisainena
Kalviste, J.
Tehnika Ajakiri
Aasta: 1935 | Köide: 14 | Leheküljed: 223-225 | artikkel ajakirjas
Nekotorye voprosy litologii kembriâ i ordovika Pribaltiki
Kurman, I. M.
Trudy GIGHS
Aasta: 1959 | Köide: 5 | Leheküljed: 107-111 | artikkel kogumikus
Tallinna ja selle lähiümbruse maavarad / Mineral resources on the territory of Tallinn and in its environs
Perens, H.
Tallinna geoloogia /Geology of Tallinn
Aasta: 2010 | Leheküljed: 230-251 | artikkel kogumikus
Maavarad
Teedumäe, A.
Kunda piirkonna tööstusmaastik
Aasta: 1995 | Leheküljed: 18-25 | artikkel kogumikus
URL
Galliumi geokeemiast Põhja- ja Kesk-Eestis
Maldre, J.
Eesti Loodus
Aasta: 1965 | Leheküljed: 355-356 | artikkel ajakirjas
URL
Glaukoniitliiva keemilisest koostisest ja tema kasutamise võimalustest Eesti NSV-s
Maldre, J.
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1969
Aasta: 1971 | Leheküljed: 68-74 | artikkel kogumikus
URL
Põlevkivid. Glaukoniit-liivakivi
Luha, A.
Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade
Aasta: 1946 | Leheküljed: 80-84 | artikkel kogumikus
Muud tahked maavarad. Glaukoniitliivakivi
Raudsep, R., Räägel, V., Savitskaja, L., Orru, M., Kattai, V.
Eesti maapõuerikkusi
Aasta: 1993 | Leheküljed: 46-47 | artikkel kogumikus
Eesti NSV glaukoniit veepehmendajana
Vilbok, H.
Eesti NSV Tööstusprobleemide Instituudi väljanne
Aasta: 1949 | Köide: 4 | Leheküljed: 1-47 | raamat (tervik)
Eesti glaukoniitliiv veepehmendajana
Kirret, O., Vilbok, H.
Tehnika: Eesti Teaduslike Insener-Tehniliste Ühingute teaduslik-tehnilised tööd : kogumik 1946/1
Aasta: 1946 | Köide: 1 | Leheküljed: 68-73 | artikkel kogumikus
Hetkeks avanenud paekallas
Pirrus, E.
Eesti Loodus
Aasta: 2003 | Leheküljed: 49-49 | artikkel ajakirjas
URL
Glaukonitovye peski uročiŝa Kyzyl-Saj
Formozova, L.
Trudy Geol Instit AN SSSR
Aasta: 1949 | Köide: 112 | Leheküljed: 1-83 | artikkel ajakirjas
Voprosy nomenklatury i klassifikacii glaukonita
Lazarenko, E.
Voprosy mineralogii osadočnyh obrazovanij
Aasta: 1956 | Köide: 3-4 | Leheküljed: 345-379 | artikkel kogumikus
Glaukoniitliiv ja diktüoneema-kiltkivi tuhk kaaliväetisena
Anso, J.
Aasta: 1946 | Leheküljed: 1-32 | raamat (tervik)
PDF
Glaukoniit kaalisoola allikana
Anso, J.
Aasta: 1947 | Leheküljed: 1-75 | raamat (tervik)
On the economic efficiency of including glauconite sandstone in the underground mining contour of Estonian phosphorite deposits
Detkovski, S., Petersell, V., Päsok, R.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология
Aasta: 1985 | Köide: 34 | Leheküljed: 77-84 | artikkel ajakirjas
On problems and possibilities of the technology of underground mining of Estonian phosphorites
Päsok, R.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология
Aasta: 1986 | Köide: 35 | Leheküljed: 131-135 | artikkel ajakirjas
Distribution of glauconite in grain size fractions of Estonian lower Cambrian rocks
Rätsep, M.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология
Aasta: 1979 | Köide: 28 | Leheküljed: 81-88 | artikkel ajakirjas
Mikrofossilien aus dem Ordovizium des Baltikums. 1. Markasitschicht, Dictyonema-Schiefer, Glaukonitsand, Glaukonitkalk
Eisenack, A.
Senckenbergiana Lethaea
Aasta: 1958 | Köide: 39 | Leheküljed: 389-405 | artikkel ajakirjas
On the mineral composition of North Estonian Lower Ordovician phosphorite-containing deposits and underlying strata
Heinsalu, H., Viiding, H.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология
Aasta: 1978 | Köide: 27 | Leheküljed: 46-52 | artikkel ajakirjas
On the lithology of glauconite rocks of the Toolse deposit
Heinsalu, H.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1975 | Köide: 24 | Leheküljed: 215-218 | artikkel ajakirjas
Ordovician. Latorp Stage. Volkhov Stage. Kunda Stage.
Mägi, S.
Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area
Aasta: 1987 | Leheküljed: 39-44 | artikkel kogumikus
On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia
Loog, A., Kivimägi, E.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1968 | Köide: 17 | Leheküljed: 374-385 | artikkel ajakirjas
On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones
Kleesment, A., Mägi, S.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология
Aasta: 1975 | Köide: 24 | Leheküljed: 55-63 | artikkel ajakirjas
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.