Teavikud

94 tulemust
Lämmastikuühendid Tallinna põhja- ja pinnavees
Veldre, I., Karlova, S.
Inimmõju Tallinna keskkonnale II. Teaduslik - rakndusliku konverentsi (21. - 22. november 1991. a.) ettekannete kokkuvõtted
Aasta: 1991 | Leheküljed: 61 - 65 | artikkel kogumikus
Tallinna ja Harjumaa puurkaevudes kambrium-vendi veekompleksi vetest eralduvatest gaasidest
Pihlak, A., Pikkov, V., Vardoiani, E., Avrorin, V.
Inimmõju Tallinna keskkonnale II. Teaduslik - rakndusliku konverentsi (21. - 22. november 1991. a.) ettekannete kokkuvõtted
Aasta: 1991 | Leheküljed: 49 - 57 | artikkel kogumikus
Märkmeid Alutaguse järvedest
Mäemets, A.
Eesti Loodus
Aasta: 1966 | Leheküljed: 73-78 | artikkel ajakirjas
URL
Present-day state and permissible nutrient loadings on Lake Peipus
Lozovik, P. A., Frumin, G. T.
Proceedings of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Aasta: 2018 | Leheküljed: 3-10 | artikkel ajakirjas
DOI
Nitrate vulnerability of karst aquifers and associated groundwater-dependent ecosystems in the Baltic region
Kalvāns, A., Popovs, K., Priede, A., Koit, O., Retiķe, I., Bikše, J., Dēliņa, A., Babre, A.
Environmental Earth Sciences
Aasta: 2021 | Köide: 80 | Leheküljed: 628 (2021) | artikkel ajakirjas
DOI
Contribution of local factors to the status of a groundwater dependent terrestrial ecosystem in the transboundary Gauja-Koiva River basin, North-Eastern Europe
Koit, O., Tarros, S., Pärn, J., Küttim, M., Abreldaal, P., Sisask, K., Vainu, M., Terasmaa, J., Retike, I., Polikarpus, M.
Journal of Hydrology
Aasta: 2021 | Köide: 600 | Leheküljed: 126656 | artikkel ajakirjas
DOI
Radionukliidid Eesti põhjavees
Suursoo, S., Kiisk, M.
Globaalsed muutused. Schola Geologica VI
Aasta: 2010 | Leheküljed: 104-112 | artikkel kogumikus
URL
Accumulation and distribution of rare earth elements in Late Pleistocene bottom sediments of ice Onega Lake (date from the small Lake Polevskoye)
Strakhovenko, V., Subetto, D., Hang, T., Ovdina, E., Gurbich, V., Kirichenko, I., Potakhin, M.
Lateglacial-Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrophic hydrographic and landscape changes. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2018 19 – 25 August 2018. Excursion guide and Abstracts
Aasta: 2018 | Leheküljed: 114-115 | abstrakt
Enrichment of meltwater with nutrients in active layer in catchments of lakes in the Larsemann Hills, Antarctica
Kaup, E., Ivask, J., Sharma, B.
International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, 8-12 June 2010
Aasta: 2010 | abstrakt
Late Pleistocene and Holocene groundwater flow history in the Baltic Artesian Basin: a synthesis of numerical models and hydrogeochemical data
Vaikmäe, R., Pärn, J., Raidla, V., Ivask, J., Kaup, E., Aeschbach, W., Gerber, C., Lemieux, J., Purtschert, R., Sterckx, A., Martma, T., Vallner, L.
Estonian Journal of Earth Sciences
Aasta: 2021 | Köide: 70 | Leheküljed: 152-164 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
Molecular size distribution of metal complexes with pore water dissolved organic matter determined by HPSEC and ICP-MS
Makarõtševa, N., Lepane, V., Alliksaar, T.
Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances Research 2008-2010. XV Meeting of the International Humic Substances Society Puerto de la Cruz, Tenerife, 27 June - 2 July 2010
Aasta: 2010 | Köide: 3 | Leheküljed: 118-119 | abstrakt
Eesti kambrium-vendi põhjaveeladestu hüdrogeokeemiline üldistus [Diplomitöö. Juhendaja: R. Mokrik]
Roosalu, R.
Aasta: 1994 | Leheküljed: 1-53 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Lahemaa Rahvuspargi põhjavee keemilisest režiimist [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]
Karro, E.
Aasta: 1991 | Leheküljed: 1-77 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Kambriumi–vendi veekompleksi põhjavee keemilise koostise muutustest Tallinna veehaardel
Savitskaja, L.
Aasta: 1994 | Leheküljed: 1-44 | magistritöö
Gidrohimičeskie rajony poverhnostnyh vod Èstonii
Simm, H.
Prirodnye faktory i resursy kak osnova kompleksnoj territorial'noj planirovki Èstonskoj SSR
Aasta: 1967 | Leheküljed: 75-83 | artikkel kogumikus
Geochemical and hydrogeochemical situation
Kink, H., Vaikmäe, R.
Environmental Impact of the Military base in the Pakri Peninsula, Estonia. The Finnish Enviroment
Aasta: 1998 | Köide: 214 | Leheküljed: 45-50 | peatükk raamatus
Hydrochemical and isotope hydrological investigations in the Bunger Oasis
Kaup, E., Klokov, V., Vaikmäe, R., Haendel, D., Zierath, R.
Geodätische und geophysikalische Veröffentlichungen. Reihe I, heft 16 - Antarctic Research. Proceedings of a Symposium, held at Potsdam GDR, 11-14 September. Vol II
Aasta: 1990 | Köide: II | Leheküljed: 345-360 | artikkel kogumikus
Izotopiâ, palinologiâ i gidrohimiâ povtorno-žil'nyh l'dov organo-mineral'nogo kompleksa Duvannyj Âr
Vasilchuk, Yu. K., Vaikmäe, R. A., Punning, J.-M. K., Leibman, M. O.
Doklady Akademii Nauk SSSR
Aasta: 1987 | Köide: 292 | Leheküljed: 1207-1211 | artikkel ajakirjas
Polüaromaatsed süsivesinikud Peipsi põhjasetetes
Punning, J.-M.
Peipsi
Aasta: 2008 | Leheküljed: 201-204 | artikkel kogumikus
Changes in the Hydrochcmical Regime of Surface Waters Caused by Human Activity
Simm, H. A.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised
Aasta: 1982 | Köide: 614 | Leheküljed: 14-18 | artikkel ajakirjas
URL
Kurtna mõhnastiku järvede hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seisundi sesoonsest dünaamikast
Ilomets, M., Sagris, A., Toom, M.
Eesti V ökoloogiakonverents, 24-26 IV 1991. Kaasaegse ökoloogia probleemid. Teesid
Aasta: 1991 | Leheküljed: 34-35 | abstrakt
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.