Teavikud

269 tulemust
Zoogenic structures associated with karst valleys, north-western Estonia: paleo-hydrologic implications
Buynevich, I. V., Koit, O.
Scientific Progress: Innovations, Achievements and Prospects, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference,
Aasta: 2023 | Leheküljed: 257-261 | abstrakt
Fe–Mn-encrusted “Kamenitza” and associated features in the Jurassic of Monte Kumeta (Sicily): subaerial and/or submarine dissolution?
Di Stefano, P., Mindszenty, A.
Sedimentary Geology
Aasta: 2000 | Köide: 132 | Leheküljed: 37-68 | artikkel ajakirjas
DOI
Solution and solution pan
Siegfried, R. T.
Beaches and Coastal Geology. Encyclopedia of Earth Sciences Serie
Aasta: 1982 | Leheküljed: 763-764 | artikkel kogumikus
Karst and Paleokarst
Simms, M. J.
Aasta: 2014 | Leheküljed: 1-10
DOI
Eluta looduse kaitse
Orviku, K. (toim)
Aasta: 1958 | Leheküljed: 1- 90 | raamat (tervik)
Coastal Karst
De Waele, J., Furlani, S.
Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences
Aasta: 2022 | Leheküljed: 611-621 | artikkel kogumikus
DOI
Seawater and Biokarst Effects on Coastal Limestones
De Waele, J., Furlani, S.
Treatise on Geomorphology. Volume 6
Aasta: 2013 | Leheküljed: 341-350 | artikkel kogumikus
DOI
Limestone mining in karst area: case study of Nabala deposit
Erg, K.
Eesti Mereakadeemia toimetised
Aasta: 2008 | Leheküljed: 46-54 | artikkel ajakirjas
Subaerial speleothems and deep karst in central Sweden linked to Hirnantian glaciations
Kröger, B., Ebbestad, J. O. R., Lehnert, O., Ullmann, C. V., Korte, C., Frei, R., Rasmussen, C. M. Ø.
Journal of the Geological Society
Aasta: 2015 | Köide: 172 | Leheküljed: 349-356 | artikkel ajakirjas
DOI
On the formation of the rocks of south Wales and southwestern England
De La Bech, H.T.
Memoir of the Geological Survey of Great Britain
Aasta: 1846 | Köide: 1 | Leheküljed: 1-296 | artikkel ajakirjas
URL
Neelukohad Meremäel
Seim, K.
Eesti Loodus
Aasta: 1974 | Leheküljed: 41-41 | artikkel ajakirjas
Kata karstiala
Maastik, A.
Aasta: 1973 | Leheküljed: 1-55 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Karst ja karstiveed maa-aluste jõgede ja allikate aladel Põhja-Eestis ja nende kaitse
Heinsalu, Ü., Pill, A., Andra, H.
Aasta: 1978 | Leheküljed: 1-162 | aruanne
URL
Karst Pandivere kõrgustikul
Heinsalu, Ü.
Aasta: 1963 | Leheküljed: 1-309 | käsikiri
Lipstu nõmm
Aasamaa, H.
Looduskaitse I
Aasta: 1937 | Köide: I | Leheküljed: 140-144 | artikkel kogumikus
Loost ja lootaimkonnast Ida-Harjumaal
Vilberg, G.
Aasta: 1927 | raamat (tervik)
Nekotorye nablûdeniâ nad karstom Gotlanda
Gvozdetski, N. A.
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 5: Geografija
Aasta: 1960 | Leheküljed: 65-68 | artikkel ajakirjas
Geoloogiliste protsesside ja nähtuste osatähtsus ehitusgeoloogias
Ojaste, K.
Aasta: 1965 | Leheküljed: 1-80 | raamat (tervik)
Kostivere Karst Field
Puura, E.
Environmental history of the Baltic Region. PACT course in Estonia 1993. Excursion Guide
Aasta: 1993 | Leheküljed: 15-15 | artikkel kogumikus
Hydrological and hydrogeological study of Tuhala karst area /Tuhala karstiala hüdroloogiline ja hüdrogeoloogiline uuring
Koit, O.
Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2015/2016. õppeaasta parimad teadustööd
Aasta: 2017 | Leheküljed: 111-115 | artikkel kogumikus
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.