Teavikud

104 tulemust
Moreenide mineraloogilise koosseisu muutumine leetumise käigus
Raukas, A.
Aasta: 1962 | Leheküljed: 1-56 | aruanne
URL
Eesti NSV põhiliste moreenide litoloogia ja mineraloogia
Raukas, A.
Aasta: 1961 | Leheküljed: 1-208 | aruanne
URL
Mineragrafičeskoe issledovanie meteorita Pilistvere
Yudin, I.
Meteoritika
Aasta: 1972 | Köide: 31 | Leheküljed: 83-89 | artikkel ajakirjas
Mineralogy and Radioactivity of Estonian Coastal Deposits (Juh. Raukas, A.)
Järvelill, J.-I.
Tallinn University Dissertations on Natural Sciences
Aasta: 2019 | Köide: 53 | Leheküljed: 1-130 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Kivimite koostise mõjust elusloodusele ja kaevandatud alade rekultiveerimisele
Sõstra, Ü.
Maavarade kaevandamise ja kasutamise protsessid
Aasta: 2008 | artikkel kogumikus
The genetic systematization of the sandy deposits using their granulometric and mineral composition in Harjumaa County, Estonia
Notton, A.
8th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology”, Pärnu, Estonia, January 11 - 16, 2010
Aasta: 2010 | Leheküljed: 300-305 | abstrakt
Vzaimosvâz' himiko-mineralogičeskih osobennostej fosfatov različnyh mestoroždenij s ih agronomičeskimi i tehnologičeskimi svojstvami
Veiderma, M.
Veŝestvennyj sostav fosforitov: tez. vsesoûznogo seminara
Aasta: 1977 | Leheküljed: 24-24 | abstrakt
Madala bioloogilise produktiivsusega järvede setete keemilisest ja mineraloogilisest koostisest
Lindpere, A.
Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology
Aasta: 1977 | Köide: 26 | Leheküljed: 49-55 | artikkel ajakirjas
URL
Saadjärve pindmise settekihi keemiline ja mineraloogiline koostis
Lindpere, A., Starast, H.
Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology
Aasta: 1977 | Köide: 26 | Leheküljed: 225-232 | artikkel ajakirjas
URL
Estonian dolomites: Occurrence, Resources, Characterisation and New Prospects for Application
Trikkel, A., Kaljuvee, T., Soesoo, A., Kuusik, R.
Horizons in Earth Science Research
Aasta: 2012 | Köide: 7 | Leheküljed: 147-195 | artikkel ajakirjas
Stratification of Spitsbergen glaciers by isotopic methods
Vaikmäe, R., Punning, J.-M., Hebert, D., Pinglot, J. F., Pourchet, M.
Isotopenkolloqium
Aasta: 1988 | Leheküljed: 62-62 | abstrakt
Mineral and chemical composition
Raukas, A.
Lake Peipsi. Geology
Aasta: 1999 | Leheküljed: 72-79 | artikkel kogumikus
O himičeskom i mineralogičeskom sostave plastov i proplastov kukersita
Torpan, B. K.
Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised
Aasta: 1954 | Köide: 57 | Leheküljed: 22-32 | artikkel ajakirjas
URL
Mineral'nyj i himičeskij sostav različnyh granulometričeskih frakcii dernovopodzolistyh počv na krasno-burnoj morene
Kask, R., Viiding, H., Niine, H., Reppo, E., Kallaste, T.
EMMTUI Teaduslike tööde kogumik
Aasta: 1989 | Köide: LXV | Leheküljed: 16-38 | artikkel ajakirjas
Veel allikalubjast
Pani, T.
Eesti Loodus
Aasta: 2000 | Leheküljed: 350-350 | artikkel ajakirjas
URL
Die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geognostisch untersucht
Lemberg, J.
Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands
Aasta: 1867 | Köide: 4 | Leheküljed: 174-222 | artikkel ajakirjas
Mineralogičeskie osobennosti kembrijskih glin Èstonskoj SSR
Reier, A.
Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised
Aasta: 1965 | Köide: 221 | Leheküljed: 3-11 | artikkel ajakirjas
URL
Eesti NSV aluspõhja lõhede täitematerjali mineraloogiline koostis
Maldre, J.
Aasta: 1957 | Leheküljed: 1-96 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Mineralogical composition and strength formation of oil shale ash based building composites
Raado, L.-M., Hain, T., Somelar, P., Uibu, M.
International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June, 10-13, 2013
Aasta: 2013 | Leheküljed: 58-58 | abstrakt
A TEM investigation of the fine-grained matrix of Martian basaltic breccia NWA 7034
Muttik, N., Keller, L. P., Agee, C. B., McCubbin, F. M., Santos, A. R., Rahman, Z.
45th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, USA, 17.-21.03.2014
Aasta: 2014 | Leheküljed: abstr. 2763 | abstrakt
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.