Teavikud

59 tulemust
Põlevkivituhaga tagasitäitmise teostatavus ning mõju põhjaveele
Osjamets, M.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Kliimast, geoloogiast, ringmajandusest ja ajaloost
Aasta: 2024 | Köide: 10 | Leheküljed: 21-24 | artikkel kogumikus
Study of trace and heavy metals in ashes of Balti and Eesti Power Plants
Bityukova, L., Tordik, A.
International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11, 2009
Aasta: 2009 | Leheküljed: 79-79 | abstrakt
Mida teha põlevkivituhaga?
Paaver, P.
Maapõuevisioon. Schola Geologica XIV
Aasta: 2018 | Leheküljed: 54-57 | artikkel kogumikus
URL
Hüdratiseeritud põlevkivituhasette fosfori sidumisvõime aktiivse filtratsiooni tingimustes
Liira, M.
Piirideta geoloogia, Schola Geologica V
Aasta: 2009 | Leheküljed: 114-119 | artikkel kogumikus
URL
Use of Oil Shale Fly Ash as a Binder Material in Stabilization of Soft Soils
Kotoljova, A., Pototski, A.
12th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering", Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012
Aasta: 2012 | Leheküljed: 173-175 | abstrakt
O stojkosti slancezol'no-portlandcementnyh rastvorov pri vzaimodejstvii ŝeločej cementa s zapolnitelâmi
Ojaste, K., Kikas, V., Hain, A.
Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised
Sbornik trudov po izučeniû zoly slanca-kukersita VII
Aasta: 1975 | Köide: 388 | Leheküljed: 97-107 | artikkel ajakirjas
URL
Svojstva portlandcementov s mineral'nymi dobavkami
Kikas, V., Hain, A., Ojaste, K., Turetski, A., Laul, I.
Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised
Sbornik trudov po izučeniû zoly slanca-kukersita VII
Aasta: 1975 | Köide: 388 | Leheküljed: 3-14 | artikkel ajakirjas
URL
Vtoričnoe ispol'zovanie slancevoj zoly
Pototski, A., Pastarus, J.-R.
Prоblemy nedropol'zovaniâ
Aasta: 2011 | Leheküljed: 180-182 | artikkel kogumikus
The composition and properties of ash in the context of the modernisation of oil shale industry
Hain, T., Kuusik, R., Raado, L., Reinik, J., Somelar, P., Tamm, K., Trikkel, A., Uibu, M., Viires, R.
Oil Shale
Aasta: 2021 | Köide: 38 | Leheküljed: 155 | artikkel ajakirjas
DOI
Reactive filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of organics on filter material
Paiste, P., Mõtlep, R., Kõiv-Vainik, M., Kirsimäe, K.
6th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, Book of Abstracts. York, 13th to 18th September, 2015
Aasta: 2015 | Leheküljed: 246-247 | abstrakt
The effect of oil shale ash and mixtures of wood ash and oil shale ash on the biomass formation of Silver birch and Scots pine seedlings on a cutaway peatland
Kuura, L., Aguraijuja, K., Tilga, M., Ots, K., Orru, M.
International IX oil shale conference 2017 "Oil shale industry in circular economy" : 15th-16th November 2017 [Jõhvi], Ida-Viru County, Estonia
Aasta: 2017 | Leheküljed: 34-34 | abstrakt
Mechanical Activation of the Ca-Rich Circulating Fluidized Bed Combustion Fly Ash: Development of an Alternative Binder System
Paaver, P., Paiste, P., Liira, M., Kirsimäe, K.
Minerals
Aasta: 2021 | Köide: 11 | Leheküljed: article 3 | artikkel ajakirjas
DOI
Põlevkivituha geotehnilised ja filtratsiooniomadused Kohtla-Järve katlamaja tuhahoidla näitel
Talviste, P.
XIII Eesti Geotehnika Konverents, Artiklid
Aasta: 2008 | Leheküljed: 54-62 | artikkel kogumikus
Alkali activation potential of Estonian Ca-rich oil shale ash
Paaver, P., Paiste, P., Kirsimäe, K.
EuroCoalAsh 2019 Proceedings
Aasta: 2019 | Leheküljed: 468-472 | artikkel kogumikus
Ca-rich oil-shale ash waste as a carbon dioxide sink: stable carbon and oxygen isotope study
Leben, K., Mõtlep, R., Kirsimäe, K.
EuroCoalAsh 2019 Proceedings
Aasta: 2019 | Leheküljed: 414-419 | artikkel kogumikus
Reactive filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of organic on filter material and filter media change through operation period
Paiste, P., Mõtlep, R., Mander, Ü., Kõiv-Vainik, M., Kirsimäe, K.,
15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 4-9 September 2016, Gdańsk, Poland. Conference Proceedings
Aasta: 2016 | Leheküljed: 769-770 | abstrakt
Oil shale ash utilization in wastewater treatment processes
Mõtlep, R., Kõiv-Vainik, M., Paiste, P., Mander, Ü., Kirsimäe, K.
International Symposium Oil Shale 100 Abstracts. Tallinn, 20-23. Sept 2016
Aasta: 2016 | Leheküljed: 52-52 | abstrakt
Mitigation of greenhouse gas emissions from horizontal subsurface flow filters for wastewater treatment using hydrated oil shale ash
Kasak, K., Kõiv-Vainik, M., Mõtlep, R., Paiste, P., Kirsimäe, K., Mander, Ü.
15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 4-9 September 2016, Gdańsk, Poland. Conference Proceedings
Aasta: 2016 | Leheküljed: 361-362 | abstrakt
Reactive filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of organic and hydraulic loading rate
Kõiv-Vainik, M., Mõtlep, R., Paiste, P., Kirsimäe, K.
6th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, Book of Abstracts. York, 13th to 18th September, 2015
Aasta: 2015 | Leheküljed: 164-165 | abstrakt
Active filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash: precipitation mechanisms and recovery. Juh. Mander, Ü., Kirsimäe, K.
Liira, M.
Dissertationes Technologiae Circumiectorum Universitatis Tartuensis
Aasta: 2012 | Köide: 16 | Leheküljed: 1-127 | doktoritöö / kandidaaditöö
URL
Nõrkade pinnaste stabiliseerimine põlevkivituhaga [Diplomitöö. Juhendaja: P. Talviste]
Noor, A.
Aasta: 1990 | Leheküljed: 1-73 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Süsinikdioksiidi sidumine Eesti SEJ põlevkivituhaplatoo setetes
Leben, K.
Aasta: 2015 | Leheküljed: 1-50 | magistritöö
Cr(VI) pikaajaline leostumine Jordaania hüdratiseerunud põlevkivituhast
Kõue, K.
Aasta: 2015 | Leheküljed: 1-44 | magistritöö
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.