Teavikud

55 tulemust
Maateadus. Gümnaasiumi IV klassile
Luha, A., Kents, J., Lannus, P.
Aasta: 1943 | Leheküljed: 1-176 | raamat (tervik)
Radon emissions from the Estonian quaternary cover
Saarik, K.
Tallinn University Dissertations on Natural Sciences
Aasta: 2016 | Köide: 38 | Leheküljed: 1-127 | doktoritöö / kandidaaditöö
Kohila - Rapla ümbruse geoloogiast
Sarv, L., Männil, R., Elvre, I.
Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu Geoloogiaringi Tööd
Aasta: 1949 | Leheküljed: 1-118 | aruanne
PDF
Mõnda Naissaarest
Gustavson, H.
Aasta: 1994 | Leheküljed: 1- 64 | raamat (tervik)
Three-dimensional slope stability model of the Turaida castle mound
Kukemilks, K., Vilnītis, M.
Estonian Journal of Earth Sciences
Aasta: 2021 | Köide: 70 | Leheküljed: 185-195 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
Loost ja lootaimkonnast Ida-Harjumaal
Vilberg, G.
Aasta: 1927 | raamat (tervik)
Kuusnõmme - haruldaste taimede kodu
Palo, A.
Eesti Loodus
Aasta: 1985 | Leheküljed: 570-574 | artikkel ajakirjas
URL
Vaika Riiklik Looduskaitseala viiekümneaastane
Aumees, L.
Eesti Loodus
Aasta: 1960 | Köide: 5 | Leheküljed: 285-290 | artikkel ajakirjas
URL
Pandivere kõrgustiku kaguosa maastikest ja nende ümberkujundamisest
Kildema, K.
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966
Aasta: 1968 | Leheküljed: 5-26 | artikkel kogumikus
URL
Eestimaa viimastel aastamiljonitel
Raukas, A. [Dupl ID 19946]
Aasta: 1988 | Leheküljed: 1-280 | raamat (tervik)
URL
Pinnakate
Kask, J.
Osmussaar. Loodus. Asustus
Aasta: 2002 | Leheküljed: 15-16 | artikkel kogumikus
Eesti loodeselfi pinnakatte ehitusest [Diplomitöö. Juhendaja: J. Lutt]
Noormets, R.
Aasta: 1992 | Leheküljed: 1-35 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Rakvere geoloogia: geoloogiline areng pärastjääajal ja pinnakatte ehitus
Mets, K.
Aasta: 2007 | Leheküljed: 1-52 | magistritöö
Sustainable management of mineral resources and soil cover in Estonia
Raukas, A., Tavast, E.
Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe. International Conference, Cracow, Poland, October 3-4, 2003. Abstracts and Field Trip Guide-Book
Aasta: 2003 | Leheküljed: 50-51 | abstrakt
Jooni pinnaehitusest
Kongo, L.
Lihula. Minevikust ja tänapäevast
Aasta: 1961 | Leheküljed: 7-14 | artikkel kogumikus
Pinnakate ja põhjavesi
Marandi, A., Jõeleht, A.
Saaremaa püsiühenduse trassi variantide keskkonnamõjude hindamine
Aasta: 1999 | Leheküljed: 34-37 | artikkel kogumikus
Linear'Tectonic Disturbances of the Basement and the Cover Estonian Homocline
Puura, V., Vaher, R.
Extended Abstracts Book 59th EAGE Conference and Technical Exhibition, Geneva, Switzerland, 26-30 May 1997
Aasta: 1997 | Leheküljed: 503-503 | abstrakt
DOI
Eesti mullastiku kaardi põhijoonte koostamise katse maaboniteedi alusel
Lillema, A.
Aasta: 1939 | Leheküljed: 1-12 | raamat (tervik)
Hiiumaa pinnakate ja mullastik
Lillema, A.
Aasta: 1938 | Leheküljed: 1-16 | raamat (tervik)
Ida-Virumaa maapõu ja maavarad
Puura, V.
Aasta: 2006 | Leheküljed: 21-33 | artikkel kogumikus
Pinnamood ja pinnakate territoriaalplaneerimises
Karukäpp, R.
Aasta: 1988 | Leheküljed: 1-21 | raamat (tervik)
Pinnakate ja pinnamood
Karukäpp, R.
Kunda piirkonna tööstusmaastik
Aasta: 1995 | Leheküljed: 14-17 | artikkel kogumikus
URL
Soomaa geoloogilis-hüdrogeoloogiline iseloomustus
Kalm, V., Andresmaa, E., Kink, H., Orru, M.
XVII Eesti looduseuurijate päev. Soomaa Rahvuspargi loodus. Ettekanded
Aasta: 1994 | Leheküljed: 7-11 | abstrakt
Peipsi nõo kujunemine
Karukäpp, R.
XIV Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded
Aasta: 1985 | Leheküljed: 23-26 | abstrakt
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.