Teavikud

455 tulemust
Pinnase liigitus lõimise järgi
Lemberg, U., Oll, K.
XII Eesti Geotehnika konverents
Aasta: 2002 | Leheküljed: 15-19 | artikkel kogumikus
Ülevaade mineraaltoorme ressurssidest Eesti administratiiv-majanduslikus rajoonis seisuga 1. I 1958.a.
Baukov, S., Voolma, E., Laane, L., Müürisepp, K., Nugis, S.
Aasta: 1958 | aruanne
URL
URL
Kullamaa tellisesavide leiukoha geoloogilise uurimise aruanne
Palmre, H., Steinmann, J.
Aasta: 1950 | aruanne
URL
Võimalikke fajanss-savi leiukohti Eesti NSV-s
Palmre, H., Dilaktorski, N.
Aasta: 1947 | aruanne
URL
Aruanne uuringutest tellisesavimaardlates Toila jaama ümbruses
Baukov, S., Gazizov, M.
Aasta: 1949 | aruanne
URL
Aruanne kambriumi savide uurimustest Kopli maardlas
Nikultseva, A., litina, U
Aasta: 1955 | aruanne
URL
Aruanne Võrukivi maardla uurimistöödest
ilenski, V, aršenko, M, desi, E
Aasta: 1954 | aruanne
URL
Aruanne savide uurimisest Kolga maardlas Loksa Tellisetehasele
annota, G, amova, G, ilippova, F, fanasjeva, A, roshko, P
Aasta: 1954 | aruanne
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.