Virtuaalne kirjanduse kogumik

Graptoliitargilliidi kirjandus

ResTA Project

Abstrakt

Eesti graptoliitargilliidi kirjanduse kogumik koondab endas Eesti ja naaberalade graptoliitargilliidi geoloogia, kaevandamise, rikastamise uuringute ja väärindamise tehnoloogiate alase kirjanduse viiteid. Ühtlasi on kogumikust leitavad graptoliitargilliidiga seotud keskkonnaprobleemidele pühendatud kirjandusallikate viited.

Kirjanduse kogumik on koosatatud ResTA maavarade väärindamise projekti RESTA18 “Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad” raames. ResTA programmi uuringute elluviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Teadusagentuur.

Argilliit

Kogumiku artiklid

466 tulemust
Alteration of organic macerals by uranium irradiation in lower Paleozoic marine shales
Zheng, X., Schovsbo, N. H., Bian, L., Luo, Q., Zhong, N., Rudra, A., Goodarzi, F., Sanei, H.
International Journal of Coal Geology
Aasta: 2021 | Köide: 239 | Leheküljed: 103713 | artikkel ajakirjas
DOI
Fine clay shuttle as a key mechanism for V hyper-enrichment in shallow water Tremadocian black shale from Baltica
Ndiaye, M., Pajusaar, S., Liiv, M., Graul, S., Kallaste, T., Hints, R.
Chemical Geology
Aasta: 2023 | Köide: 634 | Leheküljed: 121583 | artikkel ajakirjas
DOI
Nitrogen and organic carbon isotope record in Tremadocian highly metalliferous black shales from Baltica
Ndiaye, M., Liiv, M., Kallaste, T., Graul, S., Hints, R.
Estonian Journal of Earth Sciences
Aasta: 2023 | Köide: 72 | Leheküljed: 78-81 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
Optical characteristics of graptolite-bearing sediments and its implication for thermal maturity assessment
Luo, Q., Hao, J., Skovsted, C. B., Xu, Y., Liu, Y., Wu, J., Zhang, S., Wang, W.
International Journal of Coal Geology
Aasta: 2018 | Köide: 195 | Leheküljed: 386-401 | artikkel ajakirjas
DOI
Review of the extraction of key metallic values from black shales in relation to their geological and mineralogical properties
Vind, J., Tamm, K.
Minerals Engineering
Aasta: 2021 | Köide: 174 | Leheküljed: 107271 | artikkel ajakirjas
DOI
URL
URL
Aruanne mustade kiltade formatsiooni potentsiaalsest maagisisaldusest ja ainelisest koostisest Põhja-Eestis
Petersell, V., Põldvere, A., Petersell, E., Klein, V.
Aasta: 1982 | aruanne
URL
Eeliseloomustus Toolse maardla (ENSV) diktüoneemakilda kompleksse ümbertöötamise protsessist ja selle tehnilis-majanduslikust hinnangust
Kitsnik, A., Ahelik, V., Uuesoo, R., Polonski, A., Timofejeva, N., Lindaru, E., Palvadre, R., Koch, R., Pärn, A., Vaide, M.
Aasta: 1977 | aruanne
URL
URL
URL
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.