Tagasi otsingusse
Eesti Maavarade Komisjon, 1998

Hiiumaa Hilleste lubjakivikarjääri jääkvaru arvutus

Eesti Maavarade Komisjon
URL
Aasta1998
KirjastusGeoloogiafond
NumberEGF:5992
Tüüparuanne
OpenAccess
Eesti autor
Id40738

Abstrakt

AS "Saarte Liinid" esitas kinnitamiseks Hilleste karjääri jääkvaru 1971. a. välja antud mäeeraldise piires. Jääkvaru arvutamise aluseks on 1998. a. mais markšeidermõõdistamise põhjal koostatud topoplaan mõõtkavas 1:500. Varude arvutus on tehtud suhtelise kõrguseni +11,5m. Maardla asub alam-silurisse kuuluva tamsalu lademe avamusalal. Tamsalu 6,8-14,4m paksune lade koosneb väga vahelduvailmelistest (nii profiilis kui regionaalses levikus) lubjakividest. Vastavalt litoloogilisele ja füüsikalis-mehhaanilistele iseärasustele uuritud kivim jaguneb 4 litokompleksiks, mis ülevalt alla on järgmised: I krinoiidlubjakivi II ülemine mergliline lubjakivi III afaniitne lubjakivi IV alumine mergliline lubjakivi EMK otsustas lugeda seisuga 01.06.98.a. Hiiumaa Hilleste karjääri mäeeraldise pindalaga 0,58ha jääkvaru 20 tuh.m³ehituslubjakivi aktiivseks tarbevaruks.

Märkused

Maavara: lubjakivi; Maardla: Hilleste, Suuremõisa; Tellija: AS Saarte Liinid; Uuringu läbiviija: AS Saarte Liinid; EMK protokoll: 98-48, 98-77; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/5992
Viimati muudetud: 21.4.2022
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.