Tagasi otsingusse
Väärsi et al., 1961

Peipsi Rühma aruanne geoloogilisest ja hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1:200 000 Eesti NSV kirdeosas (leht O-35-X) 1958.-1961. a

Väärsi, A., Kajak, K., Kajak, H., Kõrvel, V., Kõrvel, N., Põlma, L.
URL
Aasta1961
Pealkiri originaalОтчёт Пейпсиской партии о геологической и гидрогеологической съёмках масштаба 1:200 000 северо-восточной части Эстонской ССР (лист О-35-X) за 1958-61 годы
KirjastusGeoloogiafond
NumberEGF:1754
Tüüparuanne
OpenAccess
Eesti autor
Id43384

Abstrakt

Töös on esitatud kaardilehe 0-35-X kompleksse geoloogilis-hüdrogeoloogilise kaardistamise mõõdus 1:200 000 tulemused. Välitööd viidi läbi aastatel 1958-1960 Kirde-Eestis, Pihkva oblasti loode- ja Leningradi oblasti lääneosas. Detailselt vaadeldi antud ala stratigraafiat ja litoloogiat, kusjuures põhitähelepanu oli pööratud ordoviitsiumile ja kvaternaarile. Esitatud on detailne geomorfoloogiline rajoneerimine, vaadeldakse reljeefi arengulugu. Lisaks antud piirkonna tuntud maavarade uuringule esitatakse andmed uute perspektiivsete ehitusmaterjalide leiukohtade ja polümetallide maagiilmingute kohta ning soovitusi edasisteks maavarade otsinguteks. Eraldi on välja toodud ala hüdrogeoloogilised tingimused. Iseloomustatakse kvaternaarisetete erinevate geneetiliste tüüpide vesi. Hüdrogeoloogilise kaardistamise ja fondimaterjalide põhjal esitatakse uus kvaternaarieelsete setete hüdrostratigraafiline liigestus.

Märkused

Uuringu läbiviija: Geoloogia Valitsus; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/1754
Viimati muudetud: 21.4.2022
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.