Tagasi otsingusse
Niit, 2004

Applicability of microfossils of the Burtnieki Stage in stratigraphy [Bakalaureusetöö. Juhendaja: E. Pirrus; kaasjuhendajad: A.-L. Kleesment, T. Märss]

Niit, M.
PDF
Aasta2004
Pealkiri tõlgitudBurtnieki lademe mikrofossiilide rakendatavusest stratigraafias
Raamatbakalaureusetöö
KirjastusTallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut
Kirjastuse kohtTallinn
Tüüpdiplomitöö / bakalaureusetöö
OpenAccess
Eesti autor
Keeleesti
Id4575

Abstrakt

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Burtnieki lademe mikrofossiile ja põhjendada materjali vajalikkust biostratigraafilisel liigestamisel.

Karksi, Härma, Arstle, Essi ning Suur- ja Väike-Ütsealutse paljandeist töötati läbi kokku 21 proovi.
Proovide läbitöötamise tulemusena:
- leiti Karksi paljandist 2 uut fossiile sisaldavat taset;
- Suur- ja Väike-Ütsealutsest kust varem oli avastatud peamiselt suuri luuplaate, leiti ka mikrofossiile;
- Burtnieki lademest leitud mikrofossiilide nimekiri täienes 3 liigi võrra;
- litoloogiliselt ja mineraloogiliselt sarnaseid Härma ja Abava kihte võrreldi mikrofossiilide alusel;
- avastati, et mikrofossiilid kuhjuvad jämedateralise liivakivi vahekihtidesse.
Ülaltoodud tulemuste põhjal võib väita, et mikrofossiilid omavad suurt potentsiaali lademe biostratigraafilisel liigestamisel

Abstract

The aim of this bachelor’s degree paper was to study the microfossils of the Burtnieki Stage and to explain their importance in biostratigraphical subdivision and correlation.
Total 21 samples from the outcrops of Karksi, Härma, Arstle, Essi, Suur-Ütsealutse and Väike-Ütsealutse were studied.
Results of the study:
- two new fossil planes were found from the Karksi outcrop;
- microfossils were found and described from the outcrops of Suur- and VäikeÜtsealutse, where till now only a few bone plates had been found;
- the list of the microfossils of the Burtnieki Stage was supplemented by three new taxa;
- the differences of the Härma and Abava beds which have very similar lithology and mineralogy were described on the grounds of microfossils;
- it was identified that microfossils commonly accumulate in coarse-grained beds.
The above results prove that microfossils can be considered as a potential tool for supplementing biostratigraphical subdivision of the Burtnieki Stage.

Viimati muudetud: 25.2.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.