Teavikud

536 tulemust
Fosfori ja raskmetallide geokeemia Eesti mereala põhjasetetes
Liira, M.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Kliimast, geoloogiast, ringmajandusest ja ajaloost
Aasta: 2024 | Köide: 10 | Leheküljed: 19-20 | artikkel kogumikus
Murtood – uued pinnavormid Eesti merepõhjas
Karpin, V.
Kuhu rändab Eesti geoloogia? Aprillikonverents 2023
Aasta: 2023 | Leheküljed: 12 | artikkel kogumikus
Raamat PDF
Changes in heavy metal concentrations in the sediments of the Gulf of Finland over two decades
Vallius, H., Alliksaar, T., Suuroja, S.
Estonian Journal of Earth Sciences
Aasta: 2022 | Köide: 71 | Leheküljed: 177-188 | artikkel ajakirjas
Some aspects of shallow water sedimentation on the Estonian coast
Orviku, Kaarel
The Baltic Marine Geological Colloquium. Abstracts
Aasta: 1987 | abstrakt
Meregeoloogia rakenduslikest suundadest
Kask, J.
Teadus ühiskonnale. Mereuuringud ja nende rakendused
Aasta: 2001 | Leheküljed: 11-17 | artikkel kogumikus
The coast of the Gulf of Finland as a natural model for predicting the evolution of different shore types under the condition of supposable World Ocean level rise
Martin, E., Mäss, E., Orviku, K.
Transgressive coasts: studies and economic development: intern. sympos. Moscow-Baku
Aasta: 1990 | Leheküljed: 147-148 | abstrakt
Riia lahe projekt. Alaprojekt 5d: raskemetallid ja keemia
Kask, J., Sakson, M.
Aasta: 1994 | aruanne
URL
Balti mere šelfiala geoloogiline kaardistamine lehtedel O-34-VI, O-34-XII, O-35-I, II
Talpas, A., Kask, J., Väling, P., Mardla, A., Sakson, M.
Aasta: 1994 | aruanne
URL
Äravisatud laskemoona otsimine Eesti rannikuvetes. 1994. a pilootuuringute aruanne
Cato, I., Danielsson, L., Kjellin, B.
Aasta: 1994 | aruanne
URL
Mõntu sadama piirkonna ja faarvaatri geoloogilise uurimuse aruanne
Kask, J., Väling, P., Talpas, A.
Aasta: 1994 | aruanne
URL
Riia lahe merepõhja nüüdissetete levik ja litoloogiline koostis
Väling, P., Kask, J., Talpas, A., Fokin, A., Genno, E.
Aasta: 1993 | aruanne
URL
Rahvusvahelise koostöö raames koostatud Balti mere geoloogiliste-geofüüsikaliste uuringute vahearuanne
Petersell, V., Talpas, A., Zhukov, S., Tammik, P., Fokin, A.
Aasta: 1992 | aruanne
URL
Prangli saare lõunaranniku madalmeres täiteliiva otsingute ja uuringute aruanne
Petersell, V., Talpas, A., Zhukov, S., Tammik, P., Genno, E.
Aasta: 1992 | aruanne
URL
Soome lahe regionaalne geoloogilis-geofüüsikaline uuring M 1:200 000 kaardilehtedel O-35-II (idaosa), O-35-III, 1986-1989. a
Talpas, A., Kivisilla, J., Kõrvel, V., Mardla, A., Petersell, V., Popova, L., Rennel, G., Skitiba, A., Tammik, P., Fokin, A.
Aasta: 1989 | aruanne
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.