Teavikud

6016 tulemust
Unconventional resources of REE: challenges for exploration and processing, with the example of Estonian phosphorite
Graul, S., Monchal, V., Joosu, L., Hints, R.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Kliimast, geoloogiast, ringmajandusest ja ajaloost
Aasta: 2024 | Köide: 10 | Leheküljed: 12-14 | artikkel kogumikus
Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad
Hints, R.
Kuhu rändab Eesti geoloogia? Aprillikonverents 2023
Aasta: 2023 | Leheküljed: 20 | artikkel kogumikus
Methanogenesis and metal leaching on anaerobic decomposition of graptolite argillite
Menert, A., Korb, T., Orupõld, K., Teemusk, A., Sepp, H., Mander, Ü., Ilmjärv, T., Truu, J., Paiste, P., Kirsimäe, K., Menert, T., Kamenev, I., Heinaru, E., Heinaru, A., Kulli, S. S., Kivisaar, M.
Environmental Technology & Innovation
Aasta: 2023 | Köide: 31 | Leheküljed: 103139 | artikkel ajakirjas
DOI PDF
Optical characteristics of graptolite-bearing sediments and its implication for thermal maturity assessment
Luo, Q., Hao, J., Skovsted, C. B., Xu, Y., Liu, Y., Wu, J., Zhang, S., Wang, W.
International Journal of Coal Geology
Aasta: 2018 | Köide: 195 | Leheküljed: 386-401 | artikkel ajakirjas
DOI
Looduslike gaaside ilmingud Lääne-Virumaal
Pihlak, A.-T., Lippmaa, E., Pikkov, V.
Eesti VI ökoloogiakonverents 24-26 IV 1994
Aasta: 1994 | Leheküljed: 115-120 | artikkel kogumikus
Eesti tervismuda tähtsamaist füüsikalis-keemilistest omadustest ja mudaravi toimemehhanismist
Vadi, V.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Teaduslik Sessioon 23.-29. aprillini 1947. a. Üldkogu istungid
Aasta: 1948 | Köide: A | Leheküljed: 406-435 | artikkel kogumikus
Põlevkivikaevanduste sulgemisest tekkinud hüdrogeoloogilise režiimi muutused
Erg, K.
Eesti Mereakadeemia toimetised
Aasta: 2007 | Leheküljed: 92-100 | artikkel ajakirjas
Oleviku- ja tulevikumaavarade uuringud Eestis: RITA MAARE
Ainsaar, L., Menert, A., Lust, E., Tõnsuaadu, K., Kirsimäe, K.
Riigikogu Toimetised
Aasta: 2021 | Köide: 44 | Leheküljed: 69−78 | artikkel ajakirjas
The dual role of microbes in the formation of the Malkantu manganese carbonate deposit, NW China: Petrographic, geochemical, and experimental evidence
Huang, Q., Pi, D., Jiang, S., Liu, D., Yan, H., Mänd, K., Kirsimäe, K., Bishop, B., Robbins, L. J., Yang, S.
Chemical Geology
Aasta: 2022 | Köide: 606 | Leheküljed: 120992 | artikkel ajakirjas
DOI
Geochemical Reconstruction of the Provenance, Tectonic Setting and Paleoweathering of Lower Paleozoic Black Shales from Northern Europe
Ofili, S., Soesoo, A., Panova, E. G., Hints, R., Hade, S., Ainsaar, L.
Minerals
Aasta: 2022 | Köide: 12 | Leheküljed: 602 | artikkel ajakirjas
DOI
Trace element signatures in Early Ordovician phosphorites and black shales from the Baltic Palaeobasin: sulfidic facies control of the P cycle
Hints, R., Graul, S., Kallaste, T, Ndiaye, M., Pajusaar, S.
Second Annual Meeting of IGCP 735. October 19-20, 2022. Rocks and the Rise of Ordovician Life. Abstract Book
Aasta: 2022 | Leheküljed: 36-36 | abstrakt
PDF
Analysis of field test results for the oil shale mine ventilation simulation
Sabanov, S.
Oil Shale
Aasta: 2018 | Köide: 35 | Leheküljed: 356 -364 | artikkel ajakirjas
DOI
Kakskümmend aastat Eesti Maavarade Komisjoni
Kaljo, D.
Maapõue kasutamise arengud: (Eesti mäekonverents : 6. mai 2010, Tartu)
Aasta: 2010 | Leheküljed: 52-54 | artikkel kogumikus
Estonian oil shale resources calculated by GIS-method
Valgma, I.
Symposium on oil shale 18-21 November 2002, Tallinn, Estonia. Abstracts
Aasta: 2002 | Leheküljed: 20-20 | abstrakt
Current knowledge on the origin and structure of Estonian kukersite kerogen
Lille, Ü.
Symposium on oil shale 18-21 November 2002, Tallinn, Estonia. Abstracts
Aasta: 2002 | Leheküljed: 26-26 | abstrakt
Ecological security in Estonia - Russian military bases and mining of mineral resources
Raukas, A.
Estonia and the European Union: In Search of Security
Aasta: 1999 | Leheküljed: 134-142 | artikkel kogumikus
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.