Tagasi otsingusse
Närep, E., 2016

Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse analüüs [Magistritöö. Juhendaja: I. Valgma]

Närep, E.
URL
Aasta2016
Pealkiri tõlgitudAnalysis on Construction Minerals Supply Security for Rail Baltic Construction
KirjastusTallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut
Kirjastuse kohtTallinn
Leheküljed1-59
Tüüpmagistritöö
Eesti autor
Keeleesti
Id34799

Abstrakt

Rail Baltic on planeeritav rahvusvaheline raudteeühendus, mis hakkab ühendama Eestit naaberriikide ning Kesk- ja Lääne-Euroopaga. Raudtee ning sellega seotud infrastruktuuri ehitamiseks kulub suur kogus erinevaid Eestis leiduvaid ehitusmaavarasid, mille tulemusel suureneb ehitamise perioodil hüppeliselt ehitusmaavarade vajadus, eelkõige ca 50 km raadiuses ümber raudteetrassi.

Tarbijate kvaliteetsete ehitusmaavaradega varustatust iseloomustab ehitusmaavarade varustuskindlus, mis lähtub maakondade vajadusest. Varustuskindluse seisukohast on oluline kui kauaks varu jätkub, võttes aluseks kaevandamise mahu. Kriitiliseks loetakse olukord, kui ehitusmaavara jätkub vähem kui 10 aastaks.

Töö eesmärk on hinnata planeeritaval Rail Balticu raudteetrassil varustuskindlust ja välja selgitada kas ehitamise ajal on tagatud piisav raudtee ja selle taristu ehitamiseks sobilik ehitusmaavarade varu ning puuduliku varustuskindluse korral pakkuda lahendusi varustatuse tagamiseks.

Käesolevas töös läbiviidud analüüsi tulemuste põhjal selgus, et Rail Balticu ehitamisel ammendatakse Rapla ja Pärnu maakonnas kogu liiva ja kruusa varu, seejuures jääb raudtee ja selle infrastruktuuri ehituseks vajalikku varu puudu. Järelikult ei ole nimetatud maakondades liiva ja kruusa varustuskindlus järgmiseks 10 aastaks tagatud ning seega on varustuskindlus kriitilises seisus. Lisaks selgus tulemustest, et Rapla ja Pärnu maakonna teeninduspiirkonnas
asuvates maardlates on vajalik liiva ja kruusa varu olemas.

Liiva ja kruusa varustuskindluse tõstmiseks on võimalik avada uusi mäeeraldisi, jaotada ehitusmaavarade varu kasutuskoha ja sihtkoha järgi ning kasutada alternatiivsete ehitusmaterjalidena peamiselt muldkeha täiteks põlevkivi aherainekillustikku ja ehitusjäätmetest toodetud täitematerjali. Arendajal on soovitatav koheselt alustada Rapla ja
Pärnu maakonnas uute mäeeraldiste avamiseks sobilike asukohtade otsimist, eelistades maakonna teeninduspiirkonnas asuvaid kasutuses olevaid maardlaid. Trassi ehituseks vajalike mahtude täpsustumisel tuleks täiendavalt hinnata varustuskindlust ehitusmaterjalide laboratoorsete katsetuste tulemusel saadud kvalitatiivsete andmete põhjal, trassi erinevatel lõikudel ehitusobjektide põhiselt ning teostada võimalike varustuskindluse tõstmise
lahenduste majandusanalüüs.

Abstract

Rail Baltic is an international rail link connecting Estonia with its neighbour countries and Central and Western Europe. Large amounts of construction minerals found in Estonia are needed for the rail construction, which abruptly increases the demand for construction minerals during the construction period, primarly in the 50 km radius around the rail link.
High-quality construction minerals supply is described by supply security which depends on the demand of each county. Construction minerals supply security depends on the sufficency of supply by considering mining volumes. Supply secured less than 10 years is concidered critical.

The purpose of the current study was to evaluate construction minerals supply security on the planned rail link and to determine whether the required amount of construction minerals for the construction of the rail link and its infrastructure is secured during the construction period and if not, propose solutions to ensure the security of construction minerals supply.

The results of this study show that sand and gravel quarry reserves in Rapla and Pärnu county are depleted as the result of Rail Baltic construction. Therefore the sand and gravel supply in the mentioned counties is not secured for the next 10 years and is concidered critical. In addition, the results show that the required sand and gravel volumes can be found in deposits located in Rapla and Pärnu counties’ service area.

It is possible to open new quarries, distribute reserves according to application and destination and use alternative construction materials, such as oil shale waste rock and construction waste, mainly as embankment filling material in order to enhance supply security. After the specification of required construction material volumes for Rail Baltic construction, further studies need to be carried out to analyze supply security based on the results of construction
material laboratory tests, construction objects supply demand on the rail link and economic calculations.

Viimati muudetud: 17.3.2022
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.