Teavikud

31 tulemust
Maavarad
Kaukver, K., Roosalu, R.
Keskkonnaülevaade 2009
Aasta: 2009 | Leheküljed: 36-39 | artikkel kogumikus
URL
Ehitusmaavara maardlate mäerendi võimalikud rendimäärad
Reinsalu, E., Gulevitš, J., Eensaar, T., Johanson, J., Malm, I., Marist, I., Ring, M., Romanova, V., Sein, O., Teterin, S., Valling, V., Zaikin, I.
Maapõue kasutamise arengud
Aasta: 2010 | Leheküljed: 17-20 | artikkel kogumikus
Looduslikud ehitusmaterjalid Võrumaal
Rosentau, A.
XXIV Eesti looduseuurijate päev, Rõuge, Eesti, 30.06-01.07.2001
Aasta: 2001 | Leheküljed: 51-56 | artikkel kogumikus
Harjumaa ehitusmaavarad ja nende kasutamine
Notton, A.
Mäenduse maine
Aasta: 2009 | Leheküljed: 30-33 | artikkel kogumikus
Ehitusliiv ja -kruus
Lauringson, A.
Sotsialistlik Põllumajandus
Aasta: 1975 | Leheküljed: 892-893 | artikkel ajakirjas
Looduslike ehitusmaterjalide kaevandamise probleemid
Viilup, H.
Killustiku kaevandamine ja kasutamine
Aasta: 2008 | Leheküljed: 7-9 | artikkel kogumikus
Lubjapaas hoone ehituskivina
Jürgenson, L.
Teadus ja Tehnika
Aasta: 1941 | Leheküljed: 173-177; 228-231; 27 | artikkel ajakirjas
Käsitsitoodetud lubi on kvaliteetsem
Ling, T.
Loodus
Aasta: 2004 | artikkel ajakirjas
URL
Rahvuskivist ehitisi
Perens, H.
Loodusesõber
Aasta: 2011 | Leheküljed: 24-29 | artikkel ajakirjas
URL
Harjumaa kvaternaari ehitusmaavarade seisund 2014. aastal
Notton, A., Sõstra, Ü.
XXII Aprillikonverentsi „Geoloogialt ühiskonnale“ teesid
Aasta: 2014 | Leheküljed: 51-54 | abstrakt
Eesti NSV vanema paleozoikumi karbonaatsetest ehituskivimitest
Lugus, E.
Aasta: 1955 | Leheküljed: 1-56 | diplomitöö / bakalaureusetöö
Ehitusmaavarakarjääride tehniline korrastamine
Sein, O., Reinsalu, E.
Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat
Aasta: 2017 | Leheküljed: 129-151 | artikkel kogumikus
URL
Ehitusmaavarade levik ja maardlate iseloom
Vahtra, H., Reinsalu, E.
Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat
Aasta: 2017 | Leheküljed: 46-54 | artikkel kogumikus
URL
Purdsetted
Reinsalu, E., Vahtra, H.
Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat
Aasta: 2017 | Leheküljed: 30-36 | artikkel kogumikus
URL
Karbonaatkivimid
Reinsalu, E., Vahtra, H.
Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat
Aasta: 2017 | Leheküljed: 28-30 | artikkel kogumikus
URL
Lasnamäe ehituspaestu ajaloolised murdmiskihid Kostivere murdudes ja karstialal
Einasto, R.
Maa mäletab... Valitud artiklid aastatest 1977-2007
Aasta: 2007 | Leheküljed: 147-159 | artikkel kogumikus
24. peatus. Orgita paemurd
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 67-68 | artikkel ajakirjas
URL
21. peatus. Kullamaa vana paemurd
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 64-64 | artikkel ajakirjas
URL
20. peatus. Kurevere paekarjäär
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 64-64 | artikkel ajakirjas
URL
16. peatus. Kirbla pank ja pangapealne
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 57-58 | artikkel ajakirjas
URL
13. peatus. Pusku paemurd
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 55-56 | artikkel ajakirjas
URL
4. peatus. Rummu karjääri kirdesein
Perens, H.
Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään
Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht
Aasta: 1999 | Köide: 4 | Leheküljed: 48-48 | artikkel ajakirjas
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.