Tagasi otsingusse
Kahu, K., 2024

Ehitusmaavarakarjääri juhtprotsesside digitaliseerimine [Magistritöö. Juhendaja: M. Valvur; kaasjuhendaja: V. Karu]

Kahu, K.
Aasta2024
Pealkiri tõlgitudThe digitalization of lead processes in the aggregate industry
KirjastusTallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut
Kirjastuse kohtTallinn
Leheküljed1-62
Tüüpmagistritöö
Eesti autor
Keeleesti
Id48609

Abstrakt

Tänapäeva tööstust kirjeldatakse kui digitaliseeritud tööstust ehk „Tööstus 4.0“. Ka mäendussektor on läbimas muutust digitaalsete lahenduste kasutuselevõtuga. Eesti ehitusmaavarade sektor on otseselt seotud logistika ja teede-ehitussektoriga ning seal toimuv digipööre on mõjutanud ja ajendanud ka kaevandusettevõtteid arendama tööprotsesside juhtimiseks digitarkvarasid. Üheks oluliseks digitaliseerimise sammuks on olnud e-saatelehe kasutuselevõtt puistematerjalide veo dokumenteerimiseks teedeehituses. Digitaliseerimine annab võimaluse koguda reaalaja andmeid, neid töödelda ja analüüsida. Tänapäeval saab karjääritegevust juhtida ja jälgida eemalt, kasutades digitaliseeritud juhtprotsesse ja neile vastavaid programme. Töö empiirilises osas viidi läbi intervjuud ehitusmaavarade sektori ettevõtetes töötavate mäendusekspertidega, et saada ülevaadet kasutatavatest digilahendustest ning nende töökogemustest. Samuti tehti võrdlus klienditeekonna etappidest enne ja pärast digitaalsete lahenduste rakendamist. Vestluste põhjal saadud info kohaselt kasutatakse hetkel kahte tarkvaralahendust karjääride juhtprotsesside digitaliseerimiseks, nendeks on QuarryMon ja Waybiller. Ettevõtete digitaalne valmidus ning kogemused on erinevad. Infokulg on sujuvam, andmehulk ja detailsus suurenenud. Tööprotsessid on muutunud ohutumaks, mugavamaks ning nende ajakulu on vähenenud. Programmide ja uudse tehnika kasutuselevõtt töö korraldamisel vajab teatavat digiteadmiste taset ning olulisel kohal on töötajate koolitamine. Täna toimub nii kliendi, vedaja kui ka töötajate jaoks kogu protsess alates tellimuse esitamisest kuni arveldamiseni valdavalt elektrooniliste kanalite kaudu. Varasemalt on suhtlus, dokumentatsioon, materjali väljastamine ning arveldamine kaasanud pea igas etapis inimesi ning paberkujul dokumente. Töö praktilises osas parandati projektikarjääride veoandmete kontrollimist ja tööohutust ehitades mobiilne tuvastus- ja valvesüsteem karjääridele. Karjääritegevus toimub üle Eesti ning alati ei ole karjäärides kaugülevaadet ning võimalust igapäevatöid ning andmeid kontrollida. Antud töös katsetati autohaagisele ehitatud veotuvastussüsteemi ning valvelahendust, mis täidab veokontrolli, valve ja tööde jälgimise eesmärke. Katsetamiste käigus selgus, et haagis täidab oma põhifunktsioone. Töökindluse parandamiseks pakub autor välja võimalikud lahendused ning soovitused edasises arendustöös.

Abstract

Today’s industry is described as digitalized industry or „Industry 4.0“. The mining sector is also undergoing a change with the adaption of digital solutions. The Estonian construction minerals sector is directly related to the logistics and road construction sector, and the digital revolution taking place there has also influenced and motivated mining companies to develop digital software for managing their work processes. One of the important digitization steps has been the introduction of the e-way bill for documenting the transport of bulk materials in road construction. Digitization provides an opportunity to collect, process and analyze real-time data. Today, quarries can be managed and monitored remotely using respective programs. In the empirical part of the work, interviews were conducted with companies in the construction minerals sector in order to get an overview of the digital solutions used and their work experiences. A comparison was also made of the stages of the customer journey before and after the implementation of digital solutions. According to the information obtained from the interviews, mainly two software solutions are currently used to digitize the management processes of quarries, they are QuarryMon and Waybiller. Companies' level of digital readiness and experience are different. The flow of information is smoother, the amount of data and detail has increased. Work processes have become safer, more convenient, and their time consumption has decreased. The introduction of programs and new technology in job management requires a certain level of digital knowledge, and training employees plays an important role. Today, the entire process for the customer, the carrier, and the employees, from placing the order to billing, is mostly done through electronic channels. While before, communication, documentation, issuing material and invoicing involved people and paper documents at almost every stage. In the practical part of the work, the problem of occupational safety and control of transport data of project quarries was solved by building a mobile detection and surveillance system for quarries. Quarrying takes place all over Estonia, and there is often no remote surveillance or possibility to check daily work and data without staying on-site. In this work, a truck detection and surveillance solution system was built on a car trailer and tested. During the tests, it turned out that the trailer fulfills its basic functions of survaillance and remote monitoring. To improve reliability, the author suggests possible solutions and recommendations for further development.

Viimati muudetud: 26.1.2024
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
Leheküljel leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsensi alusel, kui pole teisiti määratud.
Portaal on osaks teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech.
Open Book ikooni autor Icons8.