Virtual reference collection

Bibliography of Jaak Nõlvak

Nõlvak, J.

Abstract

Esialgsed kogemused töötamisest TA Geoloogia Instituudis laborandina pärinevad 1962. aasta sügisest kuni 1963. sügiseni. Töö jätkus samas alates 1966 aastast ja on kestnud erinevatel ametikohtadel tänini. Tartu Riikliku Ülikooli lõpetasin füüsilise geograafia alal 1974. a, geoloogia magistrikraadi kaitsesin samas 1992. a. ja loodusteaduste doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2002. a.

Alates 1966. aastast alustasin geoloogilist uurimistööd Dr. R. Männili ja Dr. R. Einasto juhendamisel Keskordoviitsiumi kivimikihtidest mõnede makrolitoloogia tunnuste, eriti aga mikrofossiilide leviku osas, millest ka esimene publikatsioon: Nõlvak, 1972,  LUS Aastaraamat 61, 29-59, mis Prof. V. Jaanussoni (Rootsi) hinnangul „…olla üks tugevamaid kompleksseid detailuuringuid sõjajärgses Eestis“ (R. Einasto 2012, lk. 265). Jätkasin Ülemordoviitsiumiga. Edasised vene-, poola ja inglisekeelsed publitseeritud uuringud on hõlmanud mitmeid Ordoviitsiumi vanusega happekindlaid faunarühmi: kitiinikud, radiolaarid, lingulaadid, graptoloidid, melanoskleriidid jt, ning nende biostratigraafiat. Töö käigus on valminud säilimiskindel tuhandeid mikropreparaate sisaldav kollektsioon, mis on teadaolevalt üks suurimaid Ordoviitsiumi-aegseid kogusid maailmas ja mis on pärit unikaalsetest läbilõigetest ja puursüdamikest kogu Baltoskandiast, samuti Poolast, Ukrainast, USA-st jm. ning samuti on koostatud vastav mikrofotokogu.

Tänu uutele töökontaktide loomise ja publitseerimise võimalustele (pärast eriliste piirangutega 1970-1980-ndaid aastaid) suurenes inglisekeelsete, valdavalt kaasautoritega ühistööde arv, millest esiletõstmist on leidnud tööd, kus olulist osa on etendanud ka mikrofossiilide levikul põhinevad stratigraafilised järeldused: koos kaasautoritega Eesti Teaduspreemia – 2001 ja aasta parima teaduspublikatsiooni preemiad TA GI-s  – 1993; 1996; TTÜ GI-s  – 2006; 2007; 2010.

Kitiinik Baltochitina nolvaki Paris et Grahn, 1999.

Library references

277 results
On future directions of Ordovician chitinozoan research
Liang, Y., Hints, O., Nõlvak, J., Tang, P.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2023 | Volume: 72 | Pages: 58-61 | article in journal
DOI PDF
Chitinozoan study: review and prospect
Liang, Y., Tang, P., Hints, O., Nõlvak, J., Zhang L., Chen, Y.
Acta Palaeontologica Sinica
Year: 2023 | Volume: 62 | Pages: 436-450 | article in journal
DOI
Ordovician chitinozoans of the Miaopo Formation at Zhenjin, Upper Yangtze Platform, South China
Liang, Y., Nõlvak, J., Hints, O.
Palynology
Year: 2024 | Volume: 48 | Pages: 1-15 | article in journal
DOI
Latest Ordovician age of the Spinachitina fragilis Chitinozoan Biozone in Baltoscandia
Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2023 | Volume: 72 | Pages: 82-85 | article in journal
DOI PDF
Boundary between the Porkuni and Juuru regional stages in the Neitla section, Estonia
Männik, P., Nõlvak, J.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2023 | Volume: 72 | Pages: 66-69 | article in journal
DOI PDF
Latest Sandbian brachiopods and chitinozoan biostratigraphy in North Estonia
Hints, L., Nõlvak, J.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2023 | Volume: 72 | Pages: 42-45 | article in journal
DOI PDF
Paired carbon isotope chemostratigraphy across the Ordovician–Silurian boundary in central East Baltic: Regional and global signatures
Hints, O., Ainsaar, L., Lepland, A., Liiv, M., Männik, P., Meidla, T., Nõlvak, J., Radzevičius, S.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Year: 2023 | Volume: 624 | Pages: 1-17 | article in journal
DOI
Early and early Middle Ordovician chitinozoans from the Baldone drill core, central Latvia
Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2022 | Volume: 71 | Pages: 25-43 | article in journal
DOI PDF
Melanosclerites from the Late Ordovician to earliest Silurian of Estonia and their palaeogeographical implications
Du, M., Nõlvak, J., Tan, J., Gao, S., Wang, W.
Palynology
Year: 2022 | Volume: 46 | Pages: 1-16 | article in journal
DOI
Possible metazoan egg fossils from the Darriwilian (Middle Ordovician) of Baltoscandia
Hints, O., Nõlvak, J., Liang, Y.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2021 | Volume: 70 | Pages: 240-252 | article in journal
DOI PDF
Revision of Ordovician chitinozoan Lagenochitina esthonica sensu lato: morphometrics, biostratigraphy and paleobiogeography
Liang, Y., Nõlvak, J., Xu, H., Chen, Y., Hints, O.
Journal of Paleontology
Year: 2022 | Volume: 96 | Pages: 46-60 | article in journal
DOI
Chitinozoans with “skirt”: Ultrastructure and palaeoecological implications of carina in Cyathochitina Eisenack, 1955
Wang, W., Liang, Y., Lyu, Q., Hints, O., Chen, S., Nõlvak, J.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Year: 2021 | Volume: 570 | Pages: 110348 | article in journal
DOI
Climate changes in the pre-Hirnantian Late Ordovician based on δ18Ophos studies from Estonia
Männik, P., Lehnert, O., Nõlvak, J., Joachimski, M. M.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Year: 2021 | Volume: 569 | Pages: 110347 | article in journal
DOI
Siluurikausi Virossa
Nestor, H., Soesoo, A.
Year: 2006 | Pages: 1-32 | book
Geoloogilised retked Tallinnas ja selle lähiümbruses / Geological tours in Tallinn and its environs
Nõlvak, J.
Tallinna geoloogia /Geology of Tallinn
Year: 2010 | Pages: 184-201 | article in book
Unikaalsed fossiilid - muistse elu jäljed Tallinna aluspõhjas / Unique fossils - traces of ancient life in the bedrock of Tallinn
Nõlvak, J.
Tallinna geoloogia /Geology of Tallinn
Year: 2010 | Pages: 82-89 | article in book
Hotelliehitaja memuaare
Nõlvak, J.
Geoloogia Instituudi kuuskümmend viis aastat
Year: 2012 | Pages: 246-249 | article in book
Clarifying the Kukruse–Haljala stage boundary in northwest Estonia
Paiste, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J.
The Palaeontological Association 62nd Annual Meeting 14th–17th December 2018 University of Bristol
Year: 2018 | Pages: 47-47 | abstract
URL
Re-explore the biological affinity of chitinozoans: Evidence from morphological variation and exceptional specimens
Liang, Y., Hints, O., Bernardo, J., Goldman, D., Nõlvak, J., Tang, P., Wang, W.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport
Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653
Year: 2020 | Volume: 2020/21 | Pages: 33 | abstract
PDF
Fossilized reproductive modes reveal a protistan affinity of Chitinozoa
Liang, Y., Hints, O., Tang, P., Cai, C., Goldman, D., Nõlvak, J., Tihelka, E., Pang, K., Bernardo, J., Wang, W.
Geology
Year: 2020 | Volume: 48 | Pages: 1200-1204 | article in journal
DOI PDF
The Ordovician in Estonia and southern Finland
Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J.
Year: 2007 | Pages: 1-32 | book
Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes
Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J.
Year: 2006 | Pages: 1-32 | book
PDF
Ordoviikkikausi Virossa ja Edelä-Suomessa
Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J.
Year: 2006 | Pages: 1-32 | book
The lower boundary of the Haljala Regional Stage (Sandbian, Upper Ordovician) in Estonia
Paiste, T., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T.
Estonian Journal of Earth Sciences
Year: 2020 | Volume: 69 | Pages: 76-90 | article in journal
DOI PDF
On the facies differentiation of the Oandu fauna in the East Baltic
Hints, L., Nõlvak, J.
WOGOGOB: Oslo '92: excursions, 19-20 august
Year: 1992 | Pages: 7-8 | abstract
URL
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.