Back to search
Meidla et al., 1995 (toim)

Liivimaa geoloogia

Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (toim)
Year1995
Title translatedGeology of Livonia
PublisherTartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts
Publisher placeTartu
Pages1-194
Typebook
OpenAccess
Estonian author
LanguageEstonian
Id14573

Remarks

Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi 175. aastapäev. Eesti geoloogide teine ülemaailmne kokkutulek, Tartu 3.-6. oktoober 1995

Contents

PagesTitleAuthor(s)
9-16Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut 175, ajalugu ja arengKalm, V.
17-22Liivimaa geoloogiline ehitus ja seismilisusSildvee, H., Vaher, R.
23-32"Liivi keele" omapärast Baltika arenguloosEinasto, R.
33-38Ooidide levikust Eesti KeskordoviitsiumisSaadre, T.
39-44Nabala lade Kesk- ja Lõuna-EestisOraspõld, A.
45-49Ülemordoviitsiumist Põltsamaa-Jõgeva-Ruskavere joonelPerens, H. PDF
51-58Terrigeenne materjal veetaseme muutuste kajastajana Lõuna-Eesti OrdoviitsiumisAinsaar, L.
59-65Siluri kivimite geokeemilised muutused kontaktivööndis lasuva DevonigaKiipli, T., Kallaste, T.
66-71Liivimaa naftaperspektiivsusest Baltikumi seniste naftaleidude taustalKattai, V., Mens, K., Nestor, H. PDF
72-78Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamiselKleesment, A.
79-84Liivimaalt pärinevate fossiilsete kalade eksoskeleti diageneesistNemliher, J., Laas, T., Kallaste, T.
85-94Kaoliniiti sisaldavad savid - Lõuna-Eesti hinnalisemaid maavarasidPirrus, E.
95-106Eesti Pleistotseeni kohalik stratigraafiline skeem: ülevaade arengustKirsimäe, K., Kalm, V.
107-113Kagu-Eesti kui Pleistotseeni stratigraafilise skeemi vastuolude lahendamise võtmealaLiivrand, E.
114-118Raskustest Liivimaa mattunud orgude geofüüsikalisel uurimiselTavast, E.
119-124Läänemere arengust ja inimasustusest Pärnu ümbrusesRaukas, A., Moora, T., Karukäpp, R.
125-131Paleoreconstruction of the Upper Proterozoic - Lower Paleozoic water-head system of the Middle Baltic and Riga DepressionMokrik, R.
132-138Põhjaveerežiimist Lõuna-Eesti Devoni platoolSchmied, A.
139-144Lõuna-Eesti linnade veehaarete põhjavee tarbevaru moodustumineSavitski, L., Viigand, A., Perens, R.
145-152Lõuna-Eesti (Eesti Liivimaa-osa) geoloogiline uuritus Eesti Geoloogiafondi materjalide põhjalKukk, M.
153-187Tartu Ülikoolis geoloogia erialal kaitstud diplomitööd ja väitekirjad aastatest 1946-1994Kurvits, T., Kangur, I.
188-194Ülevaade Tartu Ülikooli Geoloogia Muuseumis säilitatavatest Liivimaaga seotud kogudestPani, T., Isakar, M.
Last change: 24.5.2022
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.