Back to search
Valgma et al., 2012 (toim)

Kaevandamine ja keskkond

Valgma, I., Väizene, V., Kolats, M., Karu, V. (toim)
URL
Year2012
PublisherTTÜ Mäeinstituut
Publisher placeTallinn
Pages1-265
Typebook
Estonian author
LanguageEstonian
Id24556

Contents

PagesTitleAuthor(s)
10-28Kivimite valikpurustamineValgma, I., Kolats, M., Leiaru, M., Adamson, A.
29-39Mäemasinate kasutusareaalValgma, I.
40-49Norra mäendusValgma, I., Karu, V.
50-56Ühest tonnist põlevkivist saab ühe barreli põlevkiviõliAdamson, A.
57-62Kaevandamisjääkide andmebaasKaru, V., Leiaru, M., Valgma, I.
63-69Põlevkiviõli tootmisjäätmete käitlemisestReinsalu, E., Anepaio, A., Leiaru, M.
70-74Põlevkivi aheraine kasutamise ja ümbertöötlemise võimalusedKukk, R.
75-85Kaeveõõnte täitmineValgma, I., Väizene, V., Pastarus, J.-R.
86-93Kaevandamisjäätmetest valmistatud täitesegu katsetamineLeiaru, M.
94-97Punktkoormustesti efektiivne kasutamine katsetöödelAnepaio, A., Kukk, R., Väizene, V.
98-103Tervikute tugevuse muutumine ajasOtsmaa, M.
104-107Kaevandamine eritingimustesPastarus, J.-R.
108-113Põlevkivi kaevandamise võimalikkusest märgalade altVäizene, V.
119-124Kaevandusvee mahud põlevkivimaardla keskosasKaru, V.
125-134Kunda piirkonna karjääride heitvee mõju Toolse jõevee koostisele ja seisundileSõstra, Ü., Kolats, M.
135-142Maardu vee dünaamikaKolats, M., Valgma, I., Väizene, V., Reinsalu, E., Otsmaa, M., Orru, M.
143-152VeeseireKolats, M.
153-156Kaevandamisega kaasnev tolmAnepaio, A.
157-163Kaevandusvaringute avastamine Eesti põlevkivimaardlas seismiliste sündmuste abilOtsmaa, M., Soosalu, H., Valgma, I., Pastarus, J.-R.
164-168EE passide ja tehnoloogiliste skeemide koostamineNurme, M.
169-175Ettevalmistav töö 3D mudeli loomiseks Encom Discoveri tarkvaragaRiibe, M.
176-181Mäeinseneride kutseomistamineGrossfeldt, G., Reinsalu, E., Valgma, I.
182-188Mäeinseneride järelkasvGrossfeldt, G.
189-192Eurodoc – doktoriõppe abikäsiKaru, V.
193-199TalveAkadeemia 2012: Kaevandamisel tekkivate jääkide taaskasutamine – samm ressursi paremaks kasutamiseksPototski, A., Karu, V., Pastarus, J.-R.
200-207Eesti mäendus - meie viimati avaldatud mäendusõpikReinsalu, E.
208-217Kunda jõe talvised üleujutused alamjooksul ja nende põhjused.Sõstra, Ü.
218-222Lõhkamine või maavärin – tööriistaks spektrogrammSoosalu, H.
Last change: 27.9.2021
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.