Back to search
Eesti Maavarade Komisjon, 1998

Hiiumaa Hilleste lubjakivikarjääri jääkvaru arvutus

Eesti Maavarade Komisjon
URL
Year1998
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:5992
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id40738

Abstract

AS "Saarte Liinid" esitas kinnitamiseks Hilleste karjääri jääkvaru 1971. a. välja antud mäeeraldise piires. Jääkvaru arvutamise aluseks on 1998. a. mais markšeidermõõdistamise põhjal koostatud topoplaan mõõtkavas 1:500. Varude arvutus on tehtud suhtelise kõrguseni +11,5m. Maardla asub alam-silurisse kuuluva tamsalu lademe avamusalal. Tamsalu 6,8-14,4m paksune lade koosneb väga vahelduvailmelistest (nii profiilis kui regionaalses levikus) lubjakividest. Vastavalt litoloogilisele ja füüsikalis-mehhaanilistele iseärasustele uuritud kivim jaguneb 4 litokompleksiks, mis ülevalt alla on järgmised: I krinoiidlubjakivi II ülemine mergliline lubjakivi III afaniitne lubjakivi IV alumine mergliline lubjakivi EMK otsustas lugeda seisuga 01.06.98.a. Hiiumaa Hilleste karjääri mäeeraldise pindalaga 0,58ha jääkvaru 20 tuh.m³ehituslubjakivi aktiivseks tarbevaruks.

Remarks

Maavara: lubjakivi; Maardla: Hilleste, Suuremõisa; Tellija: AS Saarte Liinid; Uuringu läbiviija: AS Saarte Liinid; EMK protokoll: 98-48, 98-77; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/5992
Last change: 21.4.2022
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.