Back to search
Koch & Paliadre jt, 1971

Toolse maardla diktüoneemakilda ümbertöötamise tehnoloogilise protsessi põhialuste täpsustamine

Koch, R., Paliadre jt, P.
URL
Year1971
Title originalУточнение основ технологического процеса переработки диктионемового сланца месторождения Тоолсе
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3128
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id40868

Abstract

Antud töös vaadeldakse mikroelementide eraldamist ekstraktsiooni- ja ioonivahetusmeetodil. Uuriti, kuidas sõltub uraani, molübdeeni, vanaadiumi, titaani, raua ja alumiiniumi ekstraktsiooni efektiivsus väävelhappe kontsentratsioonist lahuses, pH-st, ekstragendi liigist, vee ja orgaanilise faasi suhtest. Uuriti ka uraani ja molübdeeni reakstraktsiooni orgaanilisest faasist, nitraatlahuseid Toolse diktüoneema argilliidi töötlemisel, võimalusi sulfaatlahuse töötlemiseks ammooniumrodaniidiga eraldamaks vanaadiumit ja rauda. Ioonivahetusmeetodi puhul vaadeldakse molübdeeni ja uraani vastastikust mõju sorbtsiooniprotsessis anioniitidega erinevate pH väärtuste korral. Eraldi aruandes tuuakse välja Toolse leiukoha diktüoneema argilliidi orgaanilise osa elemendilise koostise määramise meetodid ja tulemused. Määrati orgaanika soojusttekitavus. Aruande viimases osas antakse soovitusi leostumisjäätmete utiliseerimiseks. Lõpuks esitatakse esimesed lähteandmed diktüoneema argilliidi tuha väävelhappemeetodil töötlemisseadme projekteerimiseks.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit; Maardla: Toolse; Tellija: Geoloogia Valitsus; Uuringu läbiviija: Keemia Instituut; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3128
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.