Back to search
Gubergrits, 1974

Diktüoneemakilda isesüttimisprotsesside uurimine Toolse maardlas

Gubergrits, M.
URL
Year1974
Title originalИзучение процессов самовозгорания диктионемового сланца месторождения Тоолсе
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3362
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41090

Abstract

Töös on esitatud Aseri ja Toolse leiukohtade diktüoneema argilliidi uuringutulemused. Argilliiti uuriti seoses fosforiidi kavatsetava kärjääriviisilise kaevandamisega. Võrdluseks on kasutuses oleva Maardu leiukoha uuringud. On antud argilliidi üldine tehnokeemiline iseloomustus ja lisatud andmed standardse utmise kohta alumiiniumretordis 510°C juures. Tuhasiasldus antud proovides osutus küllalt madalaks. Diktüoneema argilliidi kalduvust isesüttimisele uuriti kompleksselt vastavalt varem väljatöötatud 2 meetodile: - Stadnikovi meetod: vabanenud lämmastikhappe oksüdeerumine toatemperatuuril; - Erdmanni meetod: töötlemine hapnikuvoolus kõrgenenud temperatuuril. Kõigi näitajate poolest osutus Aseri ja Toolse diktüoneema argilliit oluliselt aktiivsemaks isesüttimise suhtes võrreldes Maardu argilliidiga. Neid võiks kasutada kütusena.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit; Maardla: Toolse; Tellija: Geoloogia Valitsus; Uuringu läbiviija: Keemia Instituut; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3362
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.