Back to search
Utsal, 1974

Diktüoneema-argilliidi mineraalse koostise erinevate fraktsioonide difraktomeetriline uurimine Toolse, Viitna ja Ellamaa alade näitel

Utsal, K.
URL
Year1974
Title originalДифрактометрические исследования минерального состава диктионемового аргиллита в разных фракциях на примере участков Тоолсе, Виитна и Элламаа
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3366
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41094

Abstract

Röntgenograafilise analüüsi tarvis võeti proove kolmest piirkonnast: Toolse, Viitna ja Ellamaa. Uurimise käigus määrati orgaanilise aine, amorfsete raudoksiidide, alumiiniumi, magneesiumi ja ränimulla sisaldus. Materjali uuriti granulomeetrilise meetodiga, eraldati välja 9 fraktsiooni. Röntgenograafilisel meetodil määrati järgmised faasid: hüdrovilk, kloriit, ortoklas, kvarts ja püriit. Röntgenmeetodiga püüti uurida diktüoneema argilliidi mineraalset koostist 20 näidise varal. Difraktogrammide abil hinnati hüdrovilgu, kvartsi, ortoklasi, kloriidi, püriidi, frankoliidi ja kipsi hulka. Mineraalse koostise määramisel kasutati difraktomeetrilist ja fotomeetodit, peente fraktsioonide morfoloogiliseks iseloomustamiseks elektronmikroskoopi.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit; Maardla: Toolse, Viitna, Ellamaa; Tellija: Geoloogia Valitsus; Uuringu läbiviija: TRÜ; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3366
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.