Back to search
Koch & Palvadre, 1975

Toolse leiukoha diktüoneemakildast saadud väävelhappelisest lahusest kahe elemendi ioonvahetusliku eraldamise tehnoloogia paremustamine eesmärgiga täiendada lähteandmeid katseseadme ehitamiseks

Koch, R., Palvadre, R.
URL
Year1975
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3368
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41096

Abstract

Käesolevas aruandes on uuritud vanaadiumi sorptsiooni sõltuvust ioniitidel keskkonna ja ioonivahetusprotsessi parameetritest. Saadud andmeid on kasutatud uraani, molübdeeni ja vanaadiumi eraldamise tehnoloogilise skeemi väljatöötamisel, kusjuures aluseks on võetud diktüoneema argilliidi väävelhappeline töötlemine.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit; Maardla: Toolse; Uuringu läbiviija: Keemia Instituut; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3368
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.