Back to search
Barankin, 1976a

Plaan uraani orienteeruvate varude arvutamiseks Narva fosforiidimaardla diktüoneemakildas

Barankin, V.
URL
Year1976
Title originalПлан подсчёта ориентировочных запасов урана по диктионемовым сланцам в пределах разведанного месторождения фосфоритов Нарва
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3424
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41141

Abstract

Uraanivaru arvutamisel läksid arvesse ainult need puuraugud, kus diktüoneema argilliidi paksus oli vähemalt 0,7 m ja uraanisisaldus mitte vähem kui 0,01%. Maa-ala jagati plokkideks uuringuvõrgu tiheduse järgi (250×250 m; 400×400 m; 1000×1000 m ning 1000×1000 ja rohkem meetreid). Kokkuvõttes saadi diktüoneema argilliidi keskmiseks paksuseks 1,48 m ning keskmiseks uraanisisalduseks 155 g/t. Uraanivaru oli kokku 14 212 t.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit; Maardla: Narva; Tellija: Geoloogia Valitsus; Uuringu läbiviija: Geoloogia Valitsus; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3424
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.