Back to search
Uchman, A., 2018c

Paleośrodowisko mułowców sylurskich z basenu lubelskiego i bałtyckiego w świetle analizy ichnologicznej

Uchman, A.
Year2018
BookOpracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
Editor(s)Golonka J., Bębenek S.
PublisherWyd. Arka
Publisher placeCieszyn
Pages278–296
Typearticle in book
LanguagePolish
Id32103

Remarks

for 2017
Last change: 24.5.2021
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.