Back to search
Filippova, 1982

Materjalid vaatluspuuraukude rajamiseks Maardu Keemiatehase sisepuistangutes

Filippova, J.
URL
Year1982
Title originalМатериалы по созданию наблюдателной сети скважин во внутренних отвалах Маардуского химического завода
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3924
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41588

Abstract

Vaatluskaevud Maardu keemiakombinaadi sisestel puistangutel puuriti jälgimaks diktüoneema argilliidi kahjulikku mõju ümbritsevale keskkonnale. Kokku puuriti 77 puurauku üldmetraažiga 753,1 m, sellest umbes 500 m on tegelikel puistangutel ja karjääri äärtel ning 200 m katsepuistangutel. Puuraugud asetsevad rühmiti.

Remarks

Maavara: fosforiit, graptoliitargilliit, lubjakivi; Maardla: Maardu; Tellija: Maardu Keemiatehas; Uuringu läbiviija: p/ja V-2413; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3924
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.