Back to search
Javhuta & Koltukov jt, 1982

Põlevkivide perspektiivsuse hinnang Balti basseini ida- ja lõunaosas lokaalse prognoosi kriteeriumide alusel

Javhuta, G., Koltukov jt, V.
URL
Year1982
Title originalОценка перспектив сланценосности Восточной и Южной части Прибалтийского бассейна на основе критериев локального прогноза
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:3932
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id41595

Abstract

Töös on esitatud 2 tüüpi Eestis ja Leningradi oblastis leviva põlevkivi - kukersiidi ja diktüoneema argilliidi leviku iseärasused. On koostatud Leningradi maardla idaosa kukersiidi prognooskaart mõõdus 1:50 000 ja välja töötatud lokaalse prognoosi kriteeriumid. Nende kriteeriumide alusel on antud Balti basseini idaosa perspektiivhinnang. Anti kompleksne hinnang Põhja-Eesti ja Leningradi oblasti diktüoneema argilliidile ja teda katvatele alamordoviitsiumi kivimitele.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit, põlevkivi; Maardla: Eesti; Tellija: VSEGEI; Uuringu läbiviija: VSEGEI; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/3932
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.