Back to search
Filatova & Tshentsova, 1968

Aruanne Eesti NSV põlevkivide-kukersiidi ja ditüoneemakiltade prognoosvarude arvutamisest. Varude arvutus seisuga 01.01.1968. a

Filatova, A., Tshentsova, I.
URL
Year1968
Title originalОтчёт о подсчёте прогнозных запасов горючих сланцев-кукерситов и диктионемовых сланцев Эстонской ССР. Подсчёт произведён по состоянию на 01.01.1968 г.
PublisherGeoloogiafond
NumberEGF:2960
Typereport
OpenAccess
Estonian author
Id42602

Abstract

Käesolev töö on koostatud täielikus vastavuses 1966. a. kinnitatud süte prognoosvaru hindamise metoodikaga. Kuna eelnevate aastate geoloogiliste uuringute andmed polnud piisavad sidumaks kõiki põlevkivikihte omavahel, siis võeti prognoosvaru arvutusel aluseks ainult üks kiht. Diktüoneemaargilliidi suur varu, soodsad kaevandamistingimused, kasulike komponentide kompleksne sisaldumine neis ning ka leiukoha soodne asend lubavad vaadelda seda kivimit esmakordselt kui põlevat maavara.

Remarks

Maavara: graptoliitargilliit, põlevkivi; Tellija: Geoloogia Valitsus; Uuringu läbiviija: Geoloogia Valitsus; Andmed imporditud Geoloogiafondi APIst: https://fond.egt.ee/fond/egf-api/2960
Last change: 17.4.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.